Aktualności

Konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w zakresie pomocy społecznej

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis. Fot. ©Depositphotos/Zerbor
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 76/114/20 z 21 stycznia 2020 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych. Oferty można składać w wersji elektronicznej do 13 lutego 2020 r. do godz. 15.45, a w wersji papierowej – do 14 lutego 2020 r. do godz. 15.45.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 76/114/20 z 21 stycznia 2020 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych".

 

Załączniki:

  1. Uchwała nr 76/114/20
  2. zał. nr 1 - ogłoszenie
  3. karta oceny
  4. zał. 2 – oferta realizacji zadania publicznego
view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka