Aktualności

Konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS.

 

 

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej oraz w sekretariacie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres:
 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk.

Termin składania ofert upływa 17 stycznia 2019 roku o godz.15.30.

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Nie decyduje data stempla pocztowego.

 

Treść uchwały 4/11/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2019 r.  stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Załącznik do uchwały

Załącznik nr 2 do ogłoszenia_regulamin 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka