Aktualności

Konkurs ofert na szkolenia sportowe

Ludzie piszący na kartkach
Fot. ©Depositphotosbenis arapovic

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pod nazwą „Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017". Wnioski należy składać w formie elektronicznej i papierowej do czwartku, 29 grudnia 2016 r.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej we wskazanym wyżej serwisie.

Uwaga: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej. albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

Termin składania ofert w obydwu formach – zarówno w elektronicznej, jak i papierowej upływa w czwartek, 29 grudnia 2016 r., o godz. 15.45.

Oferty w formie papierowej należy :

  • składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godz. 7.45-15.45
  • lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Uwaga: O zachowaniu terminu złożenia oferty w formie papierowej decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Oferty w formie papierowej przesyłane za pośrednictwem poczty muszą wpłynąć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przed upływem wskazanego wyżej terminu. 

Na kopertach zawierających oferty w formie papierowej należy dopisać: Konkurs „Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017" – Nie otwierać!

Informacji udziela: Paweł Jęcek, tel. 58 32 68 849 lub e-mailowy: p.jecek@pomorskie.eu.

Do pobrania:

uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1260/194/16 o ogłoszeniu konkursu

załącznik nr 1 do uchwały – ogłoszenie o sportowym konkursie grantowym na rok 2017

załącznik nr 2 do uchwały – wzór oferty na rok 2017

Zobacz: Departament Edukacji i Sportu

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości