Aktualności

Konkurs dla prasy lokalnej

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/kuligssen

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w „Konkursie dotacji na działania informacyjne dla prasy lokalnej dotyczące funduszy europejskich". Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę FE w prasie lokalnej i lokalnych portalach internetowych. Udział mogą wziąć wydawcy tytułów prasowych funkcjonujący na rynku co najmniej od 2 lat.

Do konkursu zgłosić można autorskie projekty – cykle publikacji w lokalnych tytułach prasowych (od 10 do 12 publikacji) oraz na lokalnych portalach internetowych (uzupełniająco). Projekty muszą mieć charakter informacyjny i edukacyjny nakierowany na pokazywanie dostępnych możliwości sięgania po fundusze europejskie 2014-2020 i być zrealizowane od 20 września do 31 grudnia 2016 r.

Do udziału Ministerstwo Rozwoju zaprasza wydawców tytułów prasowych funkcjonujących na rynku co najmniej od 2 lat. Zgłaszane projekty muszą być realizowane w co najmniej 3 tytułach prasy lokalnej, o zsumowanym zasięgu co najmniej 10 tys. egzemplarzy (łącznie wszystkich tych tytułów biorących udział w projekcie). Pojedynczy projekt powinien być realizowany w tytułach prasowych i na portalach internetowych działających na terenie jednego województwa.

Budżet konkursu wynosi 1,6 mln zł. Na realizację pojedynczych projektów przewidziano dotacje w wysokości od 50 tys. zł do 100 tys. zł.

W konkursie mogą uzyskać dofinansowanie jedynie projekty o charakterze informacyjnym i edukacyjnym (poradnikowym). W regulaminie konkursu określono tematy związane z funduszami europejskimi, które należy uwzględnić w ramach projektu.

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 17 sierpnia 2016 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do kancelarii głównej Ministerstwa Rozwoju).

Zobacz:

 

 

 

 

view szablon artykułu