Aktualności

Kongres Smart Metropolia w Gdańsku

Nowoczesne technologie w rękach mężczyzny
Fot. ©Depositphotos/violetkaipa

Otwartość i bezpieczeństwo to motyw przewodni 5. edycji Kongresu Smart Metropolia, który odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2106 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku. Dwudniowej debacie metropolitalnej towarzyszyć będą wydarzenia Smart Metropolia Expo oraz Smart Metropolia Eko Forum. Udział – bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja

Ideą kongresu Smart Metropolia, organizowanego przez Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, jest przybliżenie tematyki zjawiska metropolizacji. Rozwój państw opiera się na silnych obszarach metropolitalnych, z których każdy to duży rynek pracy, obejmujący kilkadziesiąt gmin miejskich i wiejskich, zdolny do tworzenia i przyciągania nowych pomysłów i kapitału. Smart Metropolia odpowiada na pytania, jak przyspieszyć proces budowy konkurencyjnych ośrodków metropolitalnych i jak wzmocnić ich pozytywny wpływ na resztę kraju.  Tegoroczna edycja poświęcona jest tematowi otwartości i bezpieczeństwa metropolii w kontekście współczesnych wyzwań gospodarczych, przestrzennych i społecznych.

Kongres Smart Metropolia

Każdy dzień kongresu rozpocznie się od wykładu wprowadzającego oraz sesji plenarnej. Następnie dyskusję dzielono na trzy ścieżki: gospodarka, przestrzeń oraz społeczeństwo metropolii, którym poświęcone będą po dwa panele dziennie. Uczestnicy będą szukać systemowych i technologicznych rozwiązań sprzyjających bezpieczeństwu obszarów metropolitalnych. Ważnym punktem spotkania będzie omówienie roli powiązań miejsko-wiejskich metropolii w zrównoważonym i bezpiecznym rozwoju regionów i państw oraz poznanie zagrożeń, na jakie są narażone metropolie. W kongresie wezmą udział przedstawiciele polskich i zagranicznych obszarów metropolitalnych, samorządowcy, naukowcy, reprezentanci organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy i inwestorzy.

Smart Metropolia Expo i Smart Metropolia Eko Forum

Aspirując do miana jednego z największych i najciekawszych wydarzeń tego rodzaju w kraju pod jedną marką – obok Smart Metropolia Kongres – odbywać się będą równolegle dwa inne wydarzenia. Smart Metropolia Expo (wcześniej Technicon Innowacje) to 12. edycja Targów Techniki, Nauki i Innowacji organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie. Targi są praktyczną odpowiedzią na merytoryczną debatę prowadzoną podczas bloków dyskusyjnych – prezentują innowacyjne rozwiązania technologiczne dla biznesu, nauki, administracji publicznej i samorządowej.

Smart Metropolia Eko Forum to nowa odsłona Re:Miasta, gdańskiego projektu edukacji ekologicznej. Wydarzenie będzie miało formę debaty podzielonej na sesje plenarne, podczas których poruszane będą zagadnienia ekologiczne dotyczące obszarów metropolitalnych: gospodarka o obiegu zamkniętym i jej wpływ na konkurencyjność oraz jakość powietrza a zdrowie mieszkańców metropolii. Ponadto, odbędzie się także prezentacja smart rozwiązań i technologii mających zastosowanie w gospodarce odpadami i ochronie środowiska.

Pierwsze tego rodzaju wydarzenie

Smart Metropolia to pierwsze tego rodzaju wydarzenie, podczas którego nie tylko toczyć się będzie aktywna debata na temat kierunków rozwoju obszarów metropolitalnych, ale także odbędzie się pokaz zarówno innowacyjnych rozwiązań, jak i możliwości wykorzystania obecnych technologii realnie rozwiązujących problemy współczesnych metropolii. Skierowane jest ono do wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką obszarów metropolitalnych oraz ich wpływem na rozwój gospodarczy i społeczny.

Kongres Smart Metropolia

  • 23-24 listopada 2106 r., środa-czwartek
  • Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo
  • ul. Żaglowa 11 w Gdańsku

Zobacz: Smart Metropolia

 

 

 

 

 

view szablon artykułu