Aktualności

Konferencja Polska – Rosja w Gdańsku

Prelegent podczas konferencji
Fot. ©Depositphotos/kasto

W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, 8 grudnia 2016 r. odbędzie się konferencja zamykająca Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013 oraz otwierającej Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020. Spotkanie posumuje efekty zakończonego programu i zaprezentuje założenia nowego.

 

Głównym celem konferencji jest prezentacja efektów Programu Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, jakie udało się osiągnąć podczas wdrażania projektów z pierwszego naboru, jak również dużych projektów strategicznych, a także oficjalne zamknięcie Programu. Wydarzenie będzie wyjątkową okazją, by zobaczyć, jak ogromny wpływ miały wdrożone projekty na codzienne życie mieszkańców regionów objętych programem po obu stronach granicy pomiędzy Unią Europejską a Rosją.

Jednocześnie wydarzenie to będzie doskonałym momentem do inauguracji nowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020, przedstawienia jego perspektyw i planowanych działań.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, powinny zarejestrować się on-line najpóźniej do 30 listopada 2016 r.

Zobacz:

 

 

view szablon artykułu