Aktualności

Koleją z Kościerzyny do Gdańska

Podpisanie umów w Kościerzynie
Fot. mat. prasowe UMWP

Nowy rozkład jazdy na kolei wszedł w życie 11 grudnia 2016 r. Po raz pierwszy w historii zostało uruchomione bezpośrednie połączenie kolejowe Kościerzyny z Gdańskiem. Marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski, 12 grudnia wyruszyli do Kościerzyny pociągiem obsługiwanym przez Szybką Kolej Miejską, by uroczyście podpisać dwie umowy na realizację transportowych węzłów integracyjnych w Kościerzynie oraz w Chojnicach i Człuchowie.

 

Uruchomienie połączeń Gdańska z Kościerzyną jest  realizowane przez Szybką Kolej Miejską. Niewiele ponad godzinę zajmie pokonanie trasy z Kościerzyny do Gdańska-Wrzeszcza. Podróż koleją to także możliwość dogodnego bezpośredniego połączenia z Gdańskiem-Oliwą i Sopotem.

Dzięki nowoczesnemu taborowi, mieszkańcy Kościerzyny zyskają wygodniejsze warunki dojazdu do pracy i szkół. Jest to również ogromna szansa na zmniejszenie bezrobocia. Na drogach ruch ciągle wzrasta, przybywa samochodów, tworzą się coraz większe zatory, które mocno uprzykrzają codzienną podróż w kierunku metropolii trójmiejskiej. Transport kolejowy staje się konkurencyjną alternatywą w stosunku do transportu drogowego. W niedalekiej przyszłości trudno będzie sobie wyobrazić sprawną komunikację publiczną w naszym regionie bez kolei.

W ciągu doby na trasie Gdańsk – Kościerzyna, obsługiwanej przez PKP SKM sp. z o.o., jeździ 7 par pociągów. Czas najszybszego przejazdu wynosi 69 minut. Pociągi „kościerskie" od Żukowa kursują jako przyspieszone, zatrzymując się na przystankach Gdańsk Port Lotniczy, Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Jasień oraz Gdańsk Strzyża – przystankach, z których korzysta największa liczba pasażerów i gdzie są zlokalizowane węzły park & ride, bike & ride czy integracja z komunikacją miejską.

Po przyjeździe do Kościerzyny marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski podpisali umowy na realizację dwóch projektów dotyczących budowy transportowych węzłów integracyjnych w Kościerzynie oraz w Chojnicach i Człuchowie, które otrzymają unijne wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Na ten cel przekazanych zostanie ponad 74 mln zł wsparcia z UE, zaś wartość projektów wynosi 99,5 mln zł.

Marszałkowie podpisali umowę na realizację „Budowy węzła integracyjnego w Kościerzynie połączonej z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim" z burmistrzem Kościerzyny Michałem Majewskim, zaś drugą umowę „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" – z burmistrzem Chojnic Arseniuszem Finsterem.

Wsparcie unijne ma na celu umocnienie pozycji transportu zbiorowego oraz ograniczenie emisji szkodliwych związków generowanych przez transport, a jego realizacja przyczyni się do pogłębienia integracji oraz poprawy sprawności, atrakcyjności i ekoefektywności systemu transportu zbiorowego w największych miastach i ich obszarach funkcjonalnych, tworzących silną alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego.

Zobacz: film pokazujący korzyści, jakie zyskują mieszkańcy Pomorza wybierający kolej jako najlepszy sposób dojazdu do pracy, do szkoły, po zakupy

 

 

Umowy o dofinansowanie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Podpisanie 12 grudnia 2016 r., godz. 9.30, dworzec kolejowy w Kościerzynie
ul. Dworcowa 33, 83-400 Kościerzyna

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

%

 Gmina miejska Chojnice

 

Burmistrz
Arseniusz Finster

„Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego"

 

RPPM.09.01.02-22-0001/16

 

62 982 079,97 zł

 

56 159 850,93 zł

85

Projekt obejmuje utworzenie dwóch integracyjnych węzłów transportowych w Chojnicach i Człuchowie, zakup niskopodłogowego proekologicznego taboru autobusowego, rozwój systemu ścieżek rowerowych i wdrożenie systemu roweru miejskiego. Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie elementów infrastruktury transportu zbiorowego, a także poprawa sprawności ich funkcjonowania. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności użytkowników do węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego i rowerowego oraz wpłynie na jakość i zakres oferowanych usług.
W efekcie, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury dworcowej, powstanie kompleks odpowiadający obecnym potrzebom podróżnych, przystający do dzisiejszych realiów, potrzeb i trendów w rozwoju transportu publicznego, a także do mody i obserwowanego globalnego wzrostu ruchu rowerowego.

Projekt zostanie zrealizowany do maja 2020 r.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

%

 Gmina miejska Kościerzyna  

 

 Burmistrz
 Michał Majewski

„Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim"

 

RPPM.09.01.02-22-0003/16

 

36 608 826,16 zł

 

30 903 585,66 zł

85

Przedmiotem projektu jest budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej. Projekt w zakresie rzeczowym można podzielić na cztery etapy:

Etap I – rewitalizacja i adaptacja dworca kolejowego

Etap II – zagospodarowanie terenu węzła integracyjnego (m.in. budowa parkingów P+R, tunelu)

Etap III – budowa linii transportu rowerowego na odcinkach: Kościerzyna – Skorzewo, Kościerzyna – Sarnowy, Kościerzyna – Dobrogoszcz oraz Kościerzyna – Wielki Klincz o łącznej długości ok. 15,23 km

Etap IV – zakup taboru autobusowego (10 szt.)

Projekt spowoduje poprawę systemu transportowego Kościerzyny, w szczególności poprzez utworzenie węzła komunikacyjnego integrującego transport indywidualny (rower, samochód) i zbiorowy (autobus, kolej), co przyczyni się do usprawnienia układu komunikacyjnego i transportowego.

Projekt zostanie zrealizowany do czerwca 2020 r.

RAZEM

Wartość projektów:  99 590 906,13 zł

Dofinansowanie:  74 003 921,07 zł

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka