Aktualności

Obraz kobiet w przestrzeni publicznej

$image_alt
Małgorzata Szumowska. Fot. archiwum Video Studio Gdańsk

Czy kobiety mają dziś realny wpływ na politykę, gospodarkę, naukę, kulturę, świat biznesu? A jeśli tak, to czy wiemy o tym, czy to zauważamy? Filmowy projekt obywatelski, realizowany przez Video Studio Gdańsk i Stowarzyszenie Waga, dotyczy problemu stygmatyzowania kobiet przypisanymi im stereotypowo rolami i wynikającej z tego dyskryminacji. Premiera polska filmu dokumentalnego „Kobieta bez przestrzeni" odbędzie się 8 września 2015 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Skoro kobiety stanowią 51,6 proc. obywateli naszego kraju, to dlaczego w polskiej polityce jest więcej mężczyzn, niż kobiet? Jak to się dzieje, że w zarządach i radach nadzorczych spółek zasiadają głównie mężczyźni? Z jakiej przyczyny ponad 80 proc. tytułów profesorskich należy do mężczyzn? Czy to efekt stereotypowo pojmowanych i narzucanych kobietom ról społeczno-kulturowych czy samoograniczania ambicji przez same kobiety? Jak codzienność, w której kobiety funkcjonują (system, prawo, kultura, wychowanie, edukacja) wpływa na wybory życiowe kobiet?  Na te i inne pytania szukają odpowiedzi autorzy filmu „Kobieta bez przestrzeni".

Kobieta bez przestrzeni - logoNie są to wydumane problemy. Liczby są bezwzględne. Polskie parlamentarzystki to wciąż poniżej 30 proc. posłów.  Tylko 30 proc. kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw stanowią kobiety (za badaniami Mercer).W roli ekspertów do programów telewizyjnych zapraszanych jest znacznie więcej mężczyzn niż kobiet, np. Wiadomości TVP1 – 22,3 proc. kobiet, Panorama TVP2 – 27,4 proc (monitoring Feminoteki). W polskiej nauce jest jeszcze gorzej. Według raportu Unii Europejskiej „She Figures", tylko 18 proc. osób z tytułem profesora to kobiety. Czy wobec tych i wielu innych przykładów braku równowagi płci w polskim życiu publicznym nasze społeczeństwo jest odbiorcą głównie męskiego punktu widzenia?

Film dokumentalny „Kobieta bez przestrzeni" w reżyserii Grzegorza Karbowskiego analizuje środowiska polskiej polityki, biznesu, kinematografii, teatru, nauki, reklamy i mediów, zachęcając widzów do krytycznego spojrzenia na obecność kobiet w przestrzeni publicznej. Wiele ciekawych przykładów niedostatecznego ich udziału przywołują rozmówczynie i rozmówcy filmu. Polityczki, tj. Małgorzata Fuszara, Olga Krzyżanowska czy Joanna Mucha zastanawiają się m.in. czy mężczyzna może skutecznie reprezentować kobiety w Sejmie. Henryka Bochniarz wskazuje na korzyści z udziału kobiet w strukturach zarządzania każdej firmy –  optymalne decyzje, lepsze wyniki finansowe.  Kobiety kina – Katarzyna Figura, Agnieszka Odorowicz i Małgorzata Szumowska przyznają, że polski film, pojmowany jako całość, przedstawia męski obraz świata, a plan filmowy to poligon, gdzie obowiązują mało kobiece reguły gry. Jak podkreśla psycholog Wojciech Eichelberger, kobiety rzadko chcą uczestniczyć w grze, do której same reguł nie ustanowiły. Według socjologa prof. Radosława Markowskiego poszerzenie przestrzeni dla aktywności kobiet powinno wyprzedzić rozwiązania prawne. Wszyscy rozmówcy uznają, że stereotypy i tendencje do uprzedmiotowienia i infantylizacji kobiet obserwujemy w bardzo wielu środowiskach – nie tylko w modzie czy przemyśle kosmetycznym.  

Film pokazuje, że brak znaczącej reprezentacji kobiet w różnych przestrzeniach aktywności państwa przysparza strat wszystkim, także nastawionym antyfeministycznie mężczyznom. Jak wskazują doświadczenia dojrzałych społeczeństw Unii Europejskiej, zrównoważony udział obu płci w życiu publicznym ma pozytywny wpływ na relacje społeczne, sytuację ekonomiczną i sprawność funkcjonowania państwa.

Dokument „Kobieta bez przestrzeni" jest realizowany przez Video Studio Gdańsk i Stowarzyszenia Waga w ramach programu „Obywatele dla Demokracji", finansowanego z Funduszy EOG. Pokazy filmu połączone z  debatami odbędą się w 12 miastach w Polsce. Przewidziana jest także emisja telewizyjna filmu i dystrybucja DVD.

Zobacz również: http://www.videostudio.com.pl/kobieta.html
Projekt na FB: https://www.facebook.com/kobietabezprzestrzeni?fref=ts

Henryka Bochniarz mówiła o korzyściach z udziału kobiet w strukturach zarządzania firmy. Fot. archiwum Video Studio GdańskHenryka Bochniarz mówiła o korzyściach z udziału kobiet w strukturach zarządzania firmy. Fot. archiwum Video Studio Gdańsk

 

Prapremiera polska filmu dokumentalnego „Kobieta bez przestrzeni"
———————————————————————————————————

 

Oprac. AK

view szablon artykułu

Kultura on-line

 

Archiwum wiadomości