Aktualności

Kapitał dla rozwoju w Gdańsku

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/gunnar

W Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku, 27 maja 2015 r. odbędzie się konferencja „Kapitał dla rozwoju". To cykl jednodniowych bezpłatnych spotkań, które odbędą się wiosną i jesienią 2015 r. w 16 miastach wojewódzkich. Projekt adresowany jest do samorządów terytorialnych wszystkich stopni oraz firm z danego regionu. Gospodarzem gdańskiego spotkania jest marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

„Kapitał dla rozwoju", to projekt mający na celu popularyzację pozyskiwania środków finansowych dla firm i samorządów na realizację programów unijnych, oferowanych przez rynek kapitałowy. Ważnym elementem projektu jest debata poświęcona zidentyfikowaniu barier blokujących lub obniżających efektywność wykorzystywania rynku kapitałowego dla zrealizowania celów przewidzianych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Pole dyskusji dla projektu zostanie zarysowane w Raporcie analitycznym, prezentującym wkład Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i rynku kapitałowego w budowę wolnorynkowej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem roli giełdy w zakresie tworzenia kapitału, miejsc pracy, łańcucha wartości, budowy pozytywnego wizerunku spółek oraz wytyczania nowych standardów, mających pozytywny wpływ na polską gospodarkę. Działalność i osiągnięcia spółek i samorządów, których akcje i obligacje notowane są na rynkach giełdowych, uwzględniające konieczność sprostania wymogom związanym z ekspozycją na rynku publicznym, mają istotny wpływ na jakość funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie, na rosnącą liczbę dobrze funkcjonujących firm, które przyczyniają się do generowania wzrostu gospodarczego.

Zgodnie z zasadami finansowania projektów unijnych, potencjalni beneficjenci, aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE, muszą zapewnić sobie tzw. wkład własny. Dla wielu polskich firm i samorządów, droga do pozyskania wielomilionowych dotacji przewidzianych w unijnej strategii inwestycyjnej na lata 2014-2020 pozostanie zamknięta, jeśli podmioty te umiejętnie nie skorzystają z szansy, jakie dają instrumenty rynku kapitałowego, które właśnie taki wkład własny mogą zagwarantować. Eksperci Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz partnerzy „Kapitału dla rozwoju" przedstawią potencjał finansowania rozwoju, jaki wynika z połączenia oferty rynku kapitałowego i funduszy unijnych. Zainicjują również dialog, który powinien przyczynić się do wypracowania nowych rozwiązań, pozwalających wykorzystać samorządom i firmom szansę na dynamiczny rozwój.

Każde ze spotkań otwierać będzie konferencja prasowa z udziałem lokalnych mediów. Następnym punktem programu będzie syntetyczna prezentacja oparta na wspomnianym Raporcie analitycznym, wprowadzająca gości w tematykę możliwości, jakie oferują rynki finansowe w kontekście nowe

j, unijnej perspektywy finansowej i funduszy przewidzianych w niej dla Polski. Po wprowadzeniu, odbędzie się  moderowana debata z udziałem przedstawicieli organizatorów oraz partnerów projektu i partnerów regionalnych.

Rolą debaty będzie rozwinięcie wątków zasygnalizowanych w prezentacji, ale przede wszystkim poruszenie praktycznych zagadnień z zakresu realizacji projektów unijnych, budzących największe zainteresowanie wśród przedstawicieli samorządów i biznesu.
Bardzo ważnym z punktu widzenia organizatorów i partnerów projektu podsumowaniem każdej debaty ma być otwarta dyskusja z udziałem zaproszonych gości, a także czas przeznaczony na rozmowy w kuluarach.
 
Ofertę merytoryczną spotkań uzupełniają tzw. stoliki tematyczne, przy których przedstawiciele organizatorów i partnerów przedstawią zainteresowanym gościom konkretne oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb. Uczestnicy spotkań otrzymają również pakiety materiałów z całościową ofertą poszczególnych instytucji. 

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

Kapitał dla rozwoju
27 maja 2015 r., czwartek, godz. 15.00
Polska Filharmonia Bałtycka
ul. Ołowianka 1
Gdańsk

Wstęp – wolny, jednakże konieczna jest wcześniejsza rejestracja

Więcej informacji i rejestracja: Giełda Papierów Wartościowych

Opr. BMG

view szablon artykułu