Aktualności

Jesteś na wypowiedzeniu lub grozi Ci zwolnienie z pracy? Zdobądź nowe kwalifikacje i znajdź zatrudnienie

Fot. ©Depositphotos/photography33
Fot. ©Depositphotos/photography33

Decyzją Zarząd Województwa Pomorskiego ponad 70 mln zł unijnego dofinansowania przeznaczonych zostanie m.in. na doradztwo zawodowe, specjalistyczne kursy i szkolenia. Rozpoczną się one jeszcze w tym roku. Z pomocy skorzystają też osoby, które będą chciały założyć własną firmę.

 

W wyniku konkursu wybranych zostało 46 projektów. Są one współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia?

Wsparcie skierowane będzie do pracowników zagrożonych zwolnieniem oraz będących w okresie wypowiedzenia w związku z prowadzoną w przedsiębiorstwach restrukturyzacją lub reorganizacją. Z pomocy skorzystają także osoby zwolnione z pracy, np. w związku ze złą sytuacją finansową firmy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Projekty przygotowane są dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Dotyczy to osób w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz kobiet.

 

Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika

Specjaliści pomogą uczestnikom projektu w określeniu ścieżki zawodowej. Dla każdego przygotowane zostaną Indywidualne Plany Działania. Organizowane będą też szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy. W zależności od potrzeb uczestnicy skorzystają z kursów, staży i praktyk, studiów podyplomowych oraz tzw. dodatku relokacyjnego. Przysługiwać on będzie osobom, które podejmą pracę w innym mieście, a co za tym idzie zdecydują się na zmianę miejsca zamieszkania.

Jeśli z Indywidualnego Planu Działania będzie wynikało, że uczestnik projektu ma predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej, zostanie skierowany na specjalne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. Będzie mógł się także starać o bezzwrotną dotację na założenie własnej firmy, a ponadto wsparcie pomostowe (doradcze i finansowe) w początkowej fazie jej działalności.

 

Przewidywane efekty realizacji projektów:

  • 3 875 osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy otrzyma wsparcie,
  • 2 149 osób po opuszczeniu projektu podejmie pracę lub będzie kontynuowało zatrudnienie,
  • 3 523 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje przydatne na rynku pracy.
view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska - Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia

  •  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta

  • firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet

  • testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524 

  • nr Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, info o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej