Aktualności

Nowe rozporządzenie premier Szydło w sprawie gmin poszkodowanych w nawałnicy

Premier Beata Szydło
Premier Beata Szydło. fot. P. Tracz /KPRM/ www.premier.gov.pl

Premier Beata Szydło 25 sierpnia wydała nowe rozporządzenie w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. Lista gmin na Pomorzu została rozszerzona o 11 pozycji. Dokument dotyczy jednak tylko uproszczeń związanych z rozbiórką i odbudową np. domów.

 

Rozszerzony spis nie dotyczy rozporządzenia ministra finansów (z 24 sierpnia) dotyczącego zwolnienia z podatków od darowizn. Tam wciąż ma zastosowanie lista z  17 sierpnia, na którą rząd nie wpisał gmin m.in Sulęczyna, Studzienic czy Kościerzyny.  Aby zwolnić z podatku od darowizn wszystkie gminy poszkodowane w nawałnicy, wicepremier Morawiecki musi wydać kolejne rozporządzenie, do którego powinien  stosować się wykaz zaktualizowany przez premier Szydło.

 

Przebieg zdarzeń

17 sierpnia premier Szydło ogłosiła rozporządzenie w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, które stosuje szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych. Na dołączonej do rozporządzenia liście zabrakło jednak gmin, które znacząco ucierpiały w  skutek wichury m.in. Sulęczyna, Sierakowic, Studzienic i Kościerzyny

18 sierpnia marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zaapelował do pani premier o poszerzenie spisu o pominięte gminy, w których nawałnica 11 sierpnia siała ogromne spustoszenie. Premier obiecała, że tak się stanie.

Do 24 sierpnia lista nie została uzupełniona. Tego dnia minister finansów ogłosił kolejne rozporządzenie, w którym zwolnił z podatku od darowizn i spadków gminy wymienione w niepoprawionym załączniku.

25 sierpnia premier Szydło ogłosiła dokument, który upraszcza procedury remontów i rozbiórek budynków w gminach, które zostały pominięte wcześniej. Listy tej nie można jednak zastosować do rozporządzenia wicepremiera Morawieckiego o zwolnieniu z podatku od darowizn, gdyż ten dokument dotyczy wykazu załączonego do rozporządzenia z 17 sierpnia w którym brakuje 11 gmin.

 

Zobacz treść rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

Zobacz także: Tylko niektórych poszkodowanych w nawałnicy zwolniono z podatku od darowizn. Koniecznie potrzebne uzupełnienia ze strony rządu

 

view szablon artykułu