Aktualności

Jednym głosem w sprawie drogi ekspresowej S6

Droga ekspresowa S6
Droga ekspresowa S6. Fot. Sławomir Lewandowski

Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego 28 listopada 2016 r. przyjęli jednogłośnie stanowisko w sprawie realizacji drogi S6 w województwie pomorskim. W uchwale przedstawianej przez Jacka Bendykowskiego, przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej w Sejmiku, znalazły się argumenty za kontynuacją realizacji inwestycji w obecnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej.

W uchwale czytamy m.in.:

„Sejmik Województwa Pomorskiego z dużym niepokojem obserwuje wypowiedzi sugerujące odłożenie w czasie budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Trójmiasto. Takie wypowiedzi w tej sprawie budzą nasz poważny niepokój, dlatego przypominamy, że droga S6 jest niezbędna do rozwoju gospodarczego i społecznego subregionu słupskiego, a wraz z tym subregionem – całego Pomorza. 

Potrzebę rozwiązania problemu wykluczenia transportowego Ziemi Słupskiej i całego obszaru Pomorza Środkowego podnosiły najważniejsze osoby w państwie, w tym w czasie kampanii wyborczych aktualny Prezydent RP Andrzej Duda i Pani Premier Beata Szydło. Samorządy terytorialne Pomorza wielokrotnie wskazywały, że brak drogi ekspresowej łączącej subregion słupski z Trójmiastem jest najpoważniejszą bariera rozwojową Pomorza Środkowego.

(…) Samorząd Województwa Pomorskiego wielokrotnie zabierał głos w sprawie realizacji tej inwestycji – ważnej nie tylko dla Ziemi Słupskiej i Pomorza, ale całej Polski. W swoim stanowisku z 2013 r., przyjętym jednogłośnie, Sejmik apelował do ówczesnego rządu o wpisanie inwestycji do dokumentu implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu 2020, który określił priorytety inwestycyjne.

Wówczas głos radnych Sejmiku został wysłuchany i inwestycja znalazła się w dokumencie na wysokim, bo 10. miejscu. Liczymy również na to, że obecny rząd wsłucha się w głosy Pomorzan, w szczególności tych z Ziemi Słupskiej i będzie kontynuował realizację inwestycji w obecnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. W naszym przekonaniu budowa drogi ekspresowej S6 i uzyskanie szybkiego połączenia drogowego między Trójmiastem a Szczecinem powinna nadal należeć do priorytetów inwestycyjnych państwa, bo przyczyni się do racjonalnego rozwoju obszarów Polski leżących nad Bałtykiem".

 

Zobacz:
Stanowisko Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie realizacji drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim

view szablon artykułu