Aktualności

Jak zwiększyć zysk przedsiębiorstwa? Kluczem do sukcesu pomorskich firm jest odpowiednio wykształcona kadra

Barlewiczki, Firma jako organizacja ucząca się
Fot. mat. prasowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Jak zaspokoić potrzeby kadrowe i pozyskać pracownika przygotowanego do wykonywania zawodu? W jaki sposób osiągnąć cele przy ograniczonych finansach i jak dobrze gospodarować czasem pracy swoim i swoich pracowników? O największych wyzwaniach lokalnych rynków pracy rozmawiali przedsiębiorcy z powiatów sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego.

 

Spotkanie z cyklu „Firma jako organizacja ucząca się", 16 października 2017 r. w Barlewiczkach zorganizowali Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i powiatowe urzędy pracy w Sztumie, Malborku oraz w Kwidzynie. Dyskusje poruszały tematy dotyczące potrzeby inwestowania w rozwój zawodowy pracowników, idei uczenia się przez całe życie i wsparcia, jakie pracodawcy mogą otrzymać od urzędów pracy.

 

Zaangażuj, przeszkol, wzmocnij kompetencje

Wzorem czerwcowych spotkań w Malborku i Starogardzie Gdańskim oraz październikowego w Chojnicach, organizatorzy poinformowali pracodawców o trendach na regionalnym rynku pracy. Zwrócono uwagę coraz mniejszą liczbę pracowników chętnych do podjęcia pracy i coraz większy problem pracodawców ze znalezieniem rąk do pracy. Jednocześnie podpowiadali, gdzie szukać rozwiązania tych problemów. – Poradnictwo zawodowe i kształcenie ustawiczne to te narzędzia, z pomocą których można sprostać dynamicznie zachodzącym zmianom na rynku pracy –  podkreślała Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor ds. rynku pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Ekspertka ds. komunikacji i relacji Monika Reszko z firmy Human Concept & Solutions zachęcała pracodawców do inwestowania w pracowników, umożliwiania im korzystania ze szkoleń dopasowanych do kompetencji oraz zgodnych z potrzebami firmy. Pracodawcy dowiedzieli się, jak bez zbędnych nakładów zwiększyć efektywność pracy, zmotywować pracowników i podtrzymać ich zaangażowanie.

 

Jak pomóc pracodawcom?

Efektywną formą wsparcia pracodawców w rozwijaniu kompetencji ich pracowników są bezpłatne usługi świadczone przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Doradcy zawodowi pomogą określić potrzeby zawodowe pracowników, ich mocne i słabe strony, podpowiedzą wybór kierunku kształcenia, cele i ścieżki zawodowe oraz poinformują o możliwościach podnoszenia kwalifikacji i finansowania szkoleń. Spotkania z doradcą zawodowym mogą odbywać się w siedzibie zainteresowanej firmy. Pomóc mogą też doradcy EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, którzy wspierają pracodawców w rekrutacji pracowników z innych krajów europejskich, zamieszczając ich oferty na Europejskim Portalu Mobilnościowym, promując oferty pracy poprzez sieć doradców czy udostępniając bazy CV kandydatów do pracy na portalu EURES.

 

Jak sfinansować szkolenie dla pracowników?

Kluczem do sukcesu pomorskich firm jest odpowiednio wykształcona kadra. Pracodawcy nie muszą sami finansować szkoleń i kursów zawodowych osób przez siebie zatrudnionych, ale mogą wspierać ich rozwój korzystając z innych źródeł finansowania, np. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Część pracodawców z powiatów sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego już skorzystała z tej możliwości – w bieżącym roku kształceniem ustawicznym w ramach KFS na ich wniosek objętych zostało 619 osób. Wśród dofinansowanych szkoleń znalazły się m.in. w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, gastronomicznych, fryzjerskich, a także kursy rachunkowości i księgowości czy prawa jazdy z egzaminem. Podczas spotkania pracodawcy dowiedzieli się o możliwościach pozyskania środków na rozwój przedsiębiorstw – szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej