Aktualności

Innowacje wokół nas

$image_alt

W Gdańsku w dniach 23-24 października 2014 r. w odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon-Innowacje 2014. Impreza odbędzie się w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo.
Targi organizowane są przy finansowym wsparciu dla sfery nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat honorowy nad imprezą objęli: ministerstwo gospodarki, marszałek województwa pomorskiego, prezydent miasta Gdańska, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także wiele znaczących instytucji, stowarzyszeń i uczelni.
Technicon-Innowacje mają na celu integrację środowisk, dla których ważne jest hasło: innowacje i technologia. Adresatami imprezy są instytucje otoczenia biznesu, inwestorzy, parki i inkubatory technologiczne, innowacyjne firmy technologiczne oraz szkoły wyższe, instytuty i ośrodki naukowo-badawcze. Jednym z głównych zadań projektu jest kreowanie i umacnianie innowacyjnych postaw wśród młodzieży. Uczestnicy imprezy dzielą się wiedzą i doświadczeniami, prezentują najnowsze osiągnięcia i wiodące kierunki rozwoju w wielu dziedzinach nauki.
Wystawcy prezentują swoje projekty i osiągnięcia, w tym roku blisko 100 wynalazków z różnych dziedzin nauki. Będzie można zobaczyć m.in. reaktor biologiczny do oczyszczania wód, satelitowy agregat pompowy, antyradiacyjną osłonę na telefon, układ do odśnieżania i oczyszczania kolektorów słonecznych, lusterka, które dopasowują się do aktualnej pozycji motocyklisty, dwukamerowy system pomiarowy do monitorowania zmęczenia i wiele innych.
W ramach targów Technicon-Innowacje 2014 debiutuje Salon Nowoczesności i Udogodnień dla Osób Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych, nad którym patronat honorowy objęła prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla zapewnienia osobom starszym i niepełnosprawnym komfortowego życia, niezbędne jest wspólne działanie, pomysły, inicjatywa, aktywność środowisk naukowych i biznesu.
Kolejną nowością na Targach jest Forum Dialogu, organizowane przez InnoBaltica sp. z o.o., którego temat przewodni to Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – Innowacyjny CSR. Forum ma na celu pokazanie możliwości stosowania narzędzi CSR także poza biznesem do budowania efektywnej współpracy pomiędzy nauką, biznesem i administracją. Szczególnie ciekawie zapowiada się część warsztatowa – Konwencja Liderów, której celem jest zidentyfikowanie konkretnych narzędzi CSR, jakie można wykorzystać dla wzmocnienia proinnowacyjnej współpracy wspomnianych środowisk w Polsce i na Pomorzu.
Corocznie kilkadziesiąt wynalazków ocenianych jest w konkursach: Innowacje Mercurius Gedanensis, przyznawane są także nagrody specjalne, w tym: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Innowacyjne i Naukowe Działania, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska, Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego, Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej, Puchar Czeskiej Spółki Hutniczej.
Po raz pierwszy targi odbędą się w tym samym terminie co Kongres Smart Metropolia, impreza organizowana po raz trzeci przez miasto Gdańsk. To cykliczne wydarzenie promujące w szerokim zakresie innowacyjne, inteligentne rozwiązania we wdrażaniu nowatorskich systemów wspierających rozwój europejskich metropolii, w tym roku odbędzie się pod hasłem: Metropolia Solidarności.
Inne wydarzenia towarzyszące tegorocznej imprezie to Targi Recyklingu i Ekologii – Re:Miasto, których celem jest promowanie najciekawszych recyklingowych i ekologicznych rozwiązań, produktów i idei oraz Pomorskie Targi Aktywności Młodzieżowej Czas na Młodzież. W AmberExpo w tym samym terminie odbędą się także Pomorskie Dni Energii, organizowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej".
⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ 
 
10. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon-Innowacje 2014
23-24 października 2014 r., czwartek, piątek
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo MTG SA
ul. Żaglowa 11
Gdańsk
 
Więcej:
Zobacz:
 
 
 
 
 
 

Opr. BMG

 

 
view szablon artykułu