Aktualności

Inicjatywa JEREMIE wsparła blisko 1500 firm na Pomorzu

$image_alt

Od 2010 r. ze wsparcia w formie pożyczek i kredytów na łączną kwotę 194 mln zł z Inicjatywy JEREMIE skorzystało już 1456 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego. Do 2015 r. ten instrument zwrotny pozwoli dofinansować działalność ponad 12 tysięcy firm.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) przeznaczono na JEREMIE 287 mln zł. Inicjatywa będzie realizowana do 2015 roku. 
 
– Cieszymy się, że pomorscy przedsiębiorcy tak dobrze przyjęli Inicjatywę JEREMIE. Jej misją jest wypełnienie tzw. luki finansowej, czyli wsparcie tych podmiotów gospodarczych, które na zwykłym rynku komercyjnym mają trudności z uzyskaniem kredytów – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, które rozpoczynają działalność, czyli start-upów, nie posiadają historii kredytowej lub nie mają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.
 
Firmy mogą otrzymać środki na następujące cele gospodarcze:

  • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych;
  • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy;
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
  • zakup wyposażenia – maszyn, urządzeń, aparatów, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
  • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Funkcję menedżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego pełni Bank Gospodarstwa Krajowego, z którym Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał umowę w 2009 r. Do tej pory wyłoniono 16 pośredników finansowych, z którymi podpisano 15 umów, natomiast kolejne trzy są w trakcie negocjacji. 
 
BGK przekazał do dyspozycji pośredników finansowych ponad 228 mln zł (79 proc. pierwotnej alokacji). Kolejne wnioski na kwotę ponad 153 mln zł czekają na akceptację. Do tej pory pośrednicy finansowi przekazali mikro- i małym przedsiębiorstwom działającym na terenie województwa pomorskiego ponad 95 mln zł. W sumie przedsiębiorców zasilono kwotą 194 mln zł w formie pożyczek/kredytów oraz kredytów poręczonych środkami z inicjatywy JEREMIE.
 
Realizacja deklaracji złożonych do tej pory przez pośredników finansowych pozwoli na wsparcie prawie 5 tys. firm, do których trafi ponad 539 mln zł.
 


Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu