Aktualności

III Forum Pomorskiej Edukacji w subregionie nadwiślańskim

$image_alt

Samorząd województwa pomorskiego zobowiązał się do uruchomienia sieci dialogu edukacyjnego, która ma sprzyjać poprawie spójności edukacyjnej w regionie. Dlatego organizowane Forum Pomorskiej Edukacji to jedna z form realizacji tego zadania. W piątek, 26 września, członek zarządu Ryszard Świlski otworzył forum subregionu nadwiślańskiego.

Forum subregionu nadwiślańskiego to jedno z czterech spotkań, poprzedzających Regionalne III Forum Pomorskiej Edukacji. Kolejne odbędą się w Wejherowie, Chojnicach i w Słupsku. Mają one służyć wymianie informacji i doświadczeń, które pozwolą zauważyć różnice pomiędzy poszczególnymi obszarami. Wszystkie wnioski z konferencji będą punktem wyjścia do rozpoczęcia rozmów podczas regionalnego forum, które odbędzie się 29 października w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. 

Uczestnicy Forum zapoznali się z tamtejszą specyfiką edukacji, rozmawiali o wychowaniu w szkole i bezpieczeństwie ucznia oraz poruszyli temat edukacji pomorskiej w perspektywie 2020. W trakcie spotkania przeprowadzone zostały także wywiady z lokalną społecznością i przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. 

Celem spotkań subregionalnych i III Forum Pomorskiej Edukacji, jest wypracowanie, a następnie wdrożenie rozwiązań, które podwyższą jakość edukacji w województwie pomorskim. 

 

view szablon artykułu