Aktualności

III Forum Pomorskiej Edukacji

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Edukacja realizowana w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum była tematem tegorocznego III Forum Pomorskiej Edukacji. Wydarzenie jest jedną z form realizacji zadania, którego podjął się samorząd województwa pomorskiego, mającą sprzyjać poprawie spójności edukacyjnej w regionie.

III Forum Pomorskiej Edukacji poprzedziły debaty organizowane na poziomie każdego z subregionów województwa pomorskiego, które odbyły się w Starogardzie Gdańskim, Wejherowie, Chojnicach i Słupsku. Celem spotkań była wymiana informacji i doświadczeń, które pozwoliły zauważyć różnice pomiędzy poszczególnymi obszarami. Uczestnicy zapoznali się z tamtejszą specyfiką edukacji, rozmawiali o wychowaniu w szkole i bezpieczeństwie ucznia oraz poruszyli temat edukacji pomorskiej w perspektywie 2020. W trakcie spotkań przeprowadzone zostały także wywiady z lokalną społecznością i przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski ze wszystkich konferencji będą punktem wyjścia do rozpoczęcia rozmów podczas regionalnego forum. 

Celem III Forum Pomorskiej Edukacji było wypracowanie, a następnie wdrożenie rozwiązań, które podwyższą jakość edukacji w województwie pomorskim. Tematyka, która dotyczy drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego, czyli bardzo specyficznego okresu rozwojowego, wymaga szczególnych rozważań. Dlatego uczestnicy Forum poruszyli kwestie związane z szeroko rozumianym wychowaniem młodego pokolenia Pomorzan, a także rozmawiali o tym, jak wygląda idealna szkoła zdaniem uczniów. Tego zadania podjęły się gimnazjalistki ze Słupska, które przedstawiły zebranym swój ideał szkoły. 

– Głęboko wierzę w duży potencjał pomorskich szkół i nauczycieli. Trzeba jednak stworzyć i szkołom, i nauczycielom, warunki do wykorzystania tego potencjału. – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk –To przecież kapitał ludzki jest najważniejszym dla każdego regionu i kraju potencjałem, mającym bezpośredni wpływ na innowacyjność gospodarki oraz poziom aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców. Naturalną rolą szkoły jest przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania w społeczeństwie i pełnienia różnych ról społecznych. Szkoła to nie tylko miejsce pozyskiwania informacji i suchej wiedzy – to również miejsce, w którym powinniśmy nauczyć się relacji społecznych, przygotować do skutecznej komunikacji. 

Ponadto podczas konferencji marszałek Mieczysław Struk i członek Zarządu Województwa Pomorskiego Czesław Elzanowski podpisali porozumienie o współpracy województwa pomorskiego z Instytutem Badań Edukacyjnych. 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TVP Gdańsk i Radio Gdańsk.

 

Malgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka