Aktualności

II Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna

Dwie dłonie obejmują krzyżyk, symbol opieki zdrowotnej
Fot. ©Depositphotos/kritiya

Szanowni Państwo, już niedługo, 9 listopada 2016 r. spotkamy się na organizowanym w Gdańsku II Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie, przy dynamicznie zmieniającym się systemie opieki zdrowotnej i społecznej, będzie obfitowało w nowe zagadnienia oraz pozwoli wymienić informacje i doświadczenia. Ufamy, że uda nam się także uporządkować stosowaną aktualnie terminologię (zintegrowana, koordynowana, kompleksowa, interdyscyplinarna...) tak, aby większość uczestników systemu zdrowia rozumiała w taki sam sposób znaczenie konkretnej nazwy. Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Zobacz uaktualniony program II Sympozjum  Zintegrowana Opieka Zdrowotna – integracja i koordynacja

Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmiany w programie

 

Podczas sympozjum omówienie zostaną m.in. przykłady koordynacji w opiece medycznej w Polsce i  Europie – model POZ+, a także narzędzia e-zdrowia wspierające prace zespołów opieki zintegrowanej.

Organizatorzy – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych i Pomorski  Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia – stawiają sobie za cel uzyskanie przez województwo pomorskie statusu wiodącego, doświadczonego regionu przygotowanego do prowadzenia pilotażowych projektów zintegrowanej opieki zdrowotnej.

 – Mamy nadzieję, że nasze spotkanie, przy dynamicznie zmieniającym się systemie opieki zdrowotnej i społecznej będzie obfitowało w nowe zagadnienia oraz pozwoli wymienić  informacje i doświadczenia – mówią organizatorzy.

 – Ufamy, że uda się także uporządkować stosowaną terminologię (zintegrowana, koordynowana, kompleksowa, interdyscyplinarna...) tak, aby konkretną nazwę większość uczestników systemu zdrowia rozumiała w taki sam sposób.

Chodzi także o integrację głównych podmiotów odpowiedzialnych za regionalny system zdrowia w ramach swoich kompetencji do prowadzenia wspólnych działań wobec zmieniających się uwarunkowań systemu zdrowia.

Konieczny jest  bowiem rzeczywisty rozwój współpracy międzysektorowej i aktywne włączenie w ten proces samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych województwa pomorskiego.

♦♦♦ Rejestracja na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń ♦♦♦

Uwaga. Rejestracja została zakończona.

 

 

Zaproszenie na II Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna

 

 

II Sympozjum  Zintegrowana Opieka Zdrowotna  
– integracja i koordynacja

  • 9 listopada 2016 r.
  • godz. 8.30-15.00        
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  • Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
  • Sala Okrągła im. Lecha Badkowskiego
view szablon artykułu