Aktualności

I sesja Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Czego potrzebuje pomorska młodzież? Jakie zmiany są potrzebne studentom czy absolwentom uczelni? Między innymi takimi sprawami zajmować się będzie Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego (MRWP). W uroczystej sesji, która odbyła się 27 stycznia, udział wzięła Hanna Zych-Cisoń, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Rada skupia reprezentantów dwunastu Młodzieżowych Rad z terenu całego województwa i pełnić będzie funkcję organu doradczego dla pomorskich samorządowców. Głównym jej celem jest reprezentowanie głosu i interesów młodzieży na szczeblu wojewódzkim. Młodzieżowa Rada Województwa Fot. Sławomir LewandowskiPomorskiego chce również zwiększyć świadomość postaw obywatelskich wśród młodych ludzi, aby aktywnie brali oni udział w wyborach oraz pomóc w realizacji ich pomysłów. Planowane działania, którymi ma zostać objęte całe województwo, to między innymi przygotowanie Młodzieżowej Strategii Województwa Pomorskiego na lata 2016-2021, diagnoza potrzeb młodzieży województwa pomorskiego, utworzenie Młodzieżowych Rad w 70 proc. miast i 50 proc. powiatów województwa pomorskiego czy wymiana dobrych praktyk z młodzieżowymi radami z Europy.  

Fot. Sławomir Lewandowski

Rada otrzymała patronat honorowy marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, który pozytywnie przyjął pomysł jej utworzenia.

W skład MWRP wchodzą uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci. Podczas I sesji odbyło się uroczyste ślubowanie radnych oraz wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego. W skład Prezydium Rady wchodzą:

- przewodniczący – Adam Świeczkowski (reprezentujący Młodzieżową Radę Miasta Kościerzyna),

- wiceprzewodniczący – Kinga Rankiewicz (reprezentująca Młodzieżową Radę Powiatu Starogardzkiego) oraz Szymon Krawczuk (reprezentujący Młodzieżową Radę Miasta Gdańska),

- sekretarz – Michalina Szydełko (reprezentująca Młodzieżową Radę Miasta Czerska).

W strukturach Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego zasiadają młodzi radni z Malborka, Tczewa, Lęborka, Gdańska, Starogardu Gdańskiego, Gdyni, Sztumu, Dzierzgonia, Kościerzyny, Czerska oraz Słupska.

Koordynatorem organizacyjnym działań Rady jest Jarosław Sikorski, pracownik Stowarzyszenia Morena, które było pomysłodawcą utworzenia MRWP.

Koordynatorem działań z ramienia Urzędu Marszałkowskiego jest Andrzej Kowalczys, pełnomocnik marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Fot. Sławomir Lewandowski

 

 ML 
Fot. Sławomir Lewandowski 

view szablon artykułu