Aktualności

Heweliusz dla prof. Brunona Synaka

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

28 stycznia, w 402. rocznicę urodzin gdańskiego astronoma Jana Heweliusza, w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska wręczono Heweliusze, czyli gdańskie nagrody naukowe, za 2012 r. W tym roku jednym z wyróżnionych był prof. Brunon Synak, przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego w latach 2002-2010.

Prof. Brunon Synak to jeden z najbardziej znanych naukowców podejmujących problematykę kaszubską. Jest autorem pierwszych pogłębionych badań w tym zakresie. W licznych publikacjach poświęconych tej kwestii (m.in. „Kaszubska tożsamość – ciągłość i zmiana") ukazał proces budzenia się, wzbogacania i umacniania tożsamości Kaszubów oraz waloryzacji własnego dziedzictwa, zwłaszcza języka.
 
Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się także na ważnych i aktualnych problemach społecznych: socjologii starości, socjologii etniczności oraz problematyki transformacji ustrojowej. W połowie lat osiemdziesiątych prof. Brunon Synak przeprowadził pierwsze w Polsce badania nad społecznym kontekstem przechodzenia na emeryturę przed osiągnięciem wymaganego wieku i dalszym losem takich osób.
 
Profesor jest autorem prawie 300 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym sześciu publikacji książkowych. „Heweliusza" otrzymał za osiągnięcia w dziedzinie gerontologii, socjologii choroby i socjologii wsi, w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych.
 
Drugi tegoroczny laureat to prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejewski, który został wyróżniony za wkład w poznanie budowy, zachowania i reaktywności układów chemicznych na gruncie termodynamiki i kinetyki.
 
Nagrody im. Jana Heweliusza przyznawane są wybitnym trójmiejskim naukowcom. Laur ustanowiony został w 1987 r. Do 2000 r. wyróżniano nim jedynie przedstawicieli nauk ścisłych, obecnie nagroda przyznawana jest również humanistom. W tym roku wyróżnienia wręczono po raz 25. Przyznaje je kapituła, na której czele stoją prezes Gdańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk i prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W skład kapituły nagrody wchodzą także rektorzy państwowych wyższych uczelni Gdańska, przedstawiciel prezydenta miasta Gdańska, dotychczasowi laureaci nagrody oraz przedstawiciel niepublicznych uczelni wyższych.

 
Sławomir Lewandowski

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka