Aktualności

Hafciarstwo kaszubskie szkoły żukowskiej w Żukowie – głosowanie

$image_alt
Fot. materiały prasowe

Informujemy zainteresowane hafciarki kaszubskie o głosowaniu przez Internet dotyczącym „Hafciarstwa kaszubskiego szkoły żukowskiej w Żukowie". Inicjatywa ma na celu dokonanie wpisu hafciarstwa kaszubskiego szkoły żukowskiej na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Głosy przesyłać można do 26 czerwca 2015 r.

W 2011 r. Polska ratyfikowała Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. (Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1018). Celem konwencji jest m.in. ochrona dziedzictwa niematerialnego (czyli m.in. tradycji, zwyczajów, obyczajów, wiedzy, pamięci, przekazów i umiejętności tradycyjnych) oraz jego wzmacnianie i uwidacznianie. W oparciu o tę konwencję, minister kultury i dziedzictwa narodowego prowadzi Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Lista ta stanowi spis różnorodnych zjawisk z zakresu tego dziedzictwa, praktykowanych współcześnie na terenie kraju. Fundacja Skansenu Pszczelarskiego wyszła z inicjatywą mającą na celu dokonanie wpisu hafciarstwa kaszubskiego szkoły żukowskiej na tę listę.

  • Z tego względu organizatorzy pragną zapytać Państwa, czy wyrażają Państwo zgodę na zgłoszenie wniosku o wpis na listę? (z tych opcji proszę wybrać jedną podkreślając wybraną)

Tak         Nie

Dlaczego? (można opisać) …......……

  • Prosimy także o zagłosowanie na osobę, która w imieniu społeczności złoży podpis na wniosku o wpis na Krajowa listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego (z tych hafciarek proszę wybrać jedną podkreślając jej imię i nazwisko).

         1. Wanda Dzierzgowska

         2. Helena Gros

  • Czy według Państwa istnieją jakieś zagrożenia dla żywotności tradycji hafciarstwa żukowskiego? Jeśli tak, to jakie? Czy można im jakoś zapobiec?
  • Czy są jakieś inne tradycje na Kaszubach, które chcieliby Państwo zgłosić do wpisu na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego? Jakie?

Głosowanie jest możliwe do 26 czerwca 2015 r., na adres poczty elektronicznej: jelinski3@tlen.pl

….......................................................................

(Imię i nazwisko głosującej hafciarki)

view szablon artykułu

Kultura on-line

 

Archiwum wiadomości