Aktualności

Gmina Puck wyróżniona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji

$image_alt

Gmina Puck została wyróżniona w konkursie ,,Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie" organizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji za wkład w przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego.

Zrealizowany projekt pt. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", został nominowany do nagrody w II edycji konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie - Konkurs na najciekawsze inicjatywy, realizowane w ramach projektów w Działaniu 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Działanie to polega na sfinansowaniu dostępu do internetu oraz zapewnieniu niezbędnych szkoleń osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu niskich dochodów lub niepełnosprawności. Wyróżnienie zostało przyznane 5 gminom spośród 400, które realizują projekty z Działania 8.3 POIG  (ponad 745 projektów).

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka