Aktualności

Gala wybitnie uzdolnionych uczniów z Pomorza

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Podczas poniedziałkowej Gali Stypendialnej marszałkowie Mieczysław Struk oraz Hanna Zych-Cisoń wręczyli wyróżnienia 50. stypendystom projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej", a także 47. stypendystom marszałka w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego".

Stypendia marszałka to bardzo prestiżowa forma wyróżnienia najwybitniejszych pomorskich uczniów. Ubiegający się o włączenie do grona stypendystów marszałka uczniowie musieli wykazać się nie tylko bardzo wysoką średnią ocen, ale i osiągnięciami w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych. W tym roku wpłynęło aż 472 aplikacji uczniowskich. Wszystkie wnioski zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym.  Zgodnie z zapisami regulaminu, aby otrzymać stypendium trzeba było zdobyć minimum tytuł laureata wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego czy odnosić sukcesy na szczeblu krajowym lub międzynarodowym olimpiad przedmiotowych. Dodatkowo brano pod uwagę zaangażowanie młodzieży w prace na rzecz organizacji pożytku publicznego. Bardzo cieszy fakt, iż mimo tak surowych kryteriów udało się wyłonić grupę 47 stypendystów, którzy udowodnili, iż młodzi Pomorzanie mogą walczyć  o prymat z najwybitniejszymi uczniami z kraju  i ze świata.

Wyjątkowe osiągnięcia edukacyjne sprawiły, iż w tym roku – po raz pierwszy – przyznano także trzy Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego. Laureaci Nagród to uczniowie odnoszący jednocześnie sukcesu w wielu dziedzinach, potrafiący łączyć talenty z tak pozornie odległych obszarów jak muzyka i nauki ścisłe. Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymali:

Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego /Fot. Sławomir LewandowskiPiotr Pawlak – wybitny pianista, laureat m.in. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Chopin dla najmłodszych" i Ogólnopolskiego konkursu Organowego i kompozytorskiego oraz dwukrotny laureat Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, absolwent programu „Zdolni  z Pomorza",

  • Juliusz Pham – laureat Olimpiady Informatycznej i Ogólnopolskiej  Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów oraz wojewódzkiego konkursu z chemii i Czesko-Polsko –Słowackich zawodów matematycznych,
  • Michał Szewczyk – laureat konkursów pianistycznych oraz wielu konkursów matematycznych i przyrodniczych.

Gala była znakomitą okazją do podsumowania ósmej już edycji współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu stypendialnego. Poczynając od 2008 roku odpowiedzialny za prowadzenie działań projektowych Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego corocznie obejmuje opieką minimum 400 zdolnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenów całego województwa pomorskiego, którzy poza wysokimi wynikami w nauce wykazali się największymi osiągnięciami w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Ta forma pomocy służy przede wszystkim wsparciu rozwoju uzdolnień tej grupy dzieci i młodzieży,  która w toku swojej edukacji musi zmierzyć się z barierami natury ekonomicznej czy społecznej.

Tegoroczna Gala Stypendialna wpisuje się w działania podejmowane przez Samorząd Województwa związane z budową w naszym regionie kompleksowego systemu wsparcia uczniów wybitnie uzdolnionych. Elementami tego systemu są zarówno realizowane ze środków unijnych projekty pomocy stypendialnej, jak i przyjęty przez Sejmik Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego" a także prowadzony we współpracy z powiatami i pomorskimi uczelniami program „Zdolni z Pomorza". Obecnie trwają prace związane włączeniem do „Zdolnych z Pomorza" nie tylko uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk ścisłych, ale także tych obdarzonych talentami dziedzinie nauk przyrodniczych czy humanistycznych.  

Lista stypendystów

MP  
Fot. Sławomir Lewandowski  

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka