Aktualności

Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom – konferencja i gala

$image_alt
Ubiegłoroczni laureaci konkursu. Fot. RIGP

W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku, 8 maja 2015 r. będą miały miejsce gala III edycji konkursu Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom oraz konferencja „Nowa perspektywa czy ostatnia szansa? Jak realizować projekty rozwojowe w budżecie UE 2014-2020". Gościem będzie dr Janusz Lewandowski, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Organizatorami konkursu Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom są Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza i Instytut Rozwoju Projektów. Celem projektu jest podniesienie jakości działania jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Zdaniem ekspertów, poziom rozwoju przedsiębiorczości jest i będzie w najbliższej przyszłości jednym z najważniejszych czynników rozwoju gmin.

W ramach projektu przeprowadzana jest ocena wszystkich gmin województwa pomorskiego pod kątem wspierania przedsiębiorców przez gminę, rozwoju przedsiębiorczości i lokalnych inicjatyw w tym zakresie.  Zwieńczeniem projektu jest konferencja poświęcona temu zagadnieniu, podczas której wręczane są nagrody dla najlepszych gmin. Zasady wyboru najlepszej gminy zostały wypracowywane wspólnie z praktykami i teoretykami samorządu terytorialnego.

Kulminacyjnym punktem programu będzie wręczenie nagród laureatom konkursu w kategoriach. Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom, Aktywność na rzecz Przedsiębiorców oraz Najlepsza Inicjatywa na rzecz Przedsiębiorców.

W wydarzeniu udział wezmą znakomici prelegenci ze świata administracji i biznesu. Wydarzenie swoim patronatem honorowym objął również marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

Gala III edycji konkursu Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom
Nowa perspektywa czy ostatnia szansa? Jak realizować projekty rozwojowe w budżecie UE 2014-2020 – konferencja
8 maja 2015 r., piątek, godz. 10.00-16.00
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo, 
sala 1C
ul. Żaglowa 11
Gdańsk

Program
Konferencja

9.45-10.00 – rejestracja uczestników
10.00-10.10 – otwarcie konferencji – dr Dariusz Wieczorek, Fundacja Instytut Rozwoju Projektów
10.10-10.30 – Rola samorządu gospodarczego w rozwoju metropolii – Michał Glaser, dyrektor biura, Gdański Obszar Metropolitalny
10.30-10.50 – Kooperacja jako warunek skutecznej realizacji projektów w nowym okresie programowania – dr Radomir Matczak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
10.50-11.10 – Perspektywy rozwoju systemów IT w gminach w świetle nowego okresu programowania – Grzegorz Szczechowiak, prezes Zarządu, Madkom SA
11.10-11.30 – Warunki skuteczności w realizacji projektu – Krzysztof Rudziński, prezes Zarządu, Pomorska Kolej Metropolitalna SA
11.30-11.40 – przerwa
11.40-12.00 – Zarządzanie projektami w działalności Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. – Alan Aleksandrowicz, prezes Zarządu, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.
12.00-12.20 – Dworzec w Sopocie – partnerstwo publiczno-prywatne – perspektywa partnera publicznego – Joanna Wiśniewska, project manager, Urząd Miasta Sopotu
12.20-12.40 – Dworzec w Sopocie – partnerstwo publiczno-prywatne – perspektywa partnera prywatnego – Adam Meszczyński, prokurent Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej SA
12.40-13.00 – Władza wykonawcza gminy w obliczu projektów – Jacek Kobiela, Fundacja Instytut Rozwoju Projektów
13.00-13.30 – briefing prasowy, lunch

Gala
13.30-13.45 – Otwarcie gali – Teresa Kamińska, prezydent Rady, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
13.45-14.00 – Janusz Lewandowski, przewodniczący Rady Gospodarczej przy prezesie Rady Ministrów
14.00-14.15 – Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom – wyniki przeprowadzonych ankiet – Michał Górski, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
14.15-15.30 – wręczenie nagród Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom, wystąpienia przedstawicieli laureatów konkursu w kategoriach:

  • Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom
  • Aktywność na rzecz Przedsiębiorców
  • Najlepsza Inicjatywa na rzecz Przedsiębiorców

15.30-16.00 – zakończenie gali

Więcej:

Opr. BMG

 

view szablon artykułu