Aktualności

Fundusze dla uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/Alexander Raths

Dowiedz się, po jakie dofinansowanie można sięgnąć z europejskich funduszy, Horyzontu 2020, Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Fundusze Europejskie dla uczelni i jednostek naukowo-badawczych

Finansowanie badań i innowacji w programie ramowym UE Horyzont 2020

Możliwości finansowania działalności szkół wyższych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie 2014-2020

Wsparcie udziału pomorskich uczelni w programach wspólnotowych UE

Zobacz: Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP

view szablon artykułu