Aktualności

Fundusze dla Słupska

$image_alt
Fot. PARR Słupsk

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisał dzisiaj z prezydentem Słupska Robertem Biedroniem dwie umowy o dofinansowaniu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Spotkanie odbyło się w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku.

Pierwsza z umów dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej". W ramach projektu sporządzony zostanie program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji polegającej na budowie węzła integrującego system transportu zbiorowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz budowie dróg rowerowych i ciągów pieszych, stanowiących elementy systemu dojazdu i dojścia do węzła.

Marszałek Mieczysław Struk podpisuje umowy z prezydentem Słupska Robertem BiedroniemKolejny z projektów polegać będzie na przygotowaniu dokumentacji projektowej (audytów energetycznych i projektów technicznych) dla 44 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w Słupsku i powiecie słupskim dla zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków". 

Łączna wartość projektów to ponad 1,68 mln zł, dofinansowanie wynosi ok. 1,24 mln zł. Oba przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w 2015 roku.

Mirosław Kamiński, prezes PARR w Słupsku (od lewej), Marek Biernacki zastępca prezydenta Słupska, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego,Robert Biedroń, prezydent Słupska, Dorota Bałukonis, skarbnik Miasta Słupska / Fot. PARR Słupsk

Koszt projektów i wartość dofinansowania

Tytuł projektu Wartość projektu [zł] Dofinansowanie [zł]
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów
dla komunikacji zbiorowej 
403 000,00 282 100,00
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach
zadania „Poprawa efektywności energetycznej
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" 
1 281 974,00 961 480,50

 

ML

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka