Aktualności

Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni

Port w Gdyni
Port w Gdyni. Fot. P. Kozłowski (www.forum.gdynia.pl)

W Gdyni, 14 października 2016 r. odbędzie się Forum Gospodarki Morskiej – 30 prelegentów, 10 godzin, 4 panele, 500 uczestników. Spotkają się i będą dyskutować czołowi przedstawiciele świata biznesu, eksperci, przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz środowisk naukowych. Patronat honorowy nad forum objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

 

Forum Gospodarki Morskiej to nowoczesna platforma wymiany doświadczeń i wiedzy, umożliwiająca kreatywną dyskusję oraz spotkania specjalistów z wielu gałęzi gospodarki morskiej. Pozwala to skoncentrować forum głównie na zagadnieniach praktycznych, istotnych dla konkurencyjności przedsiębiorców oraz potencjale rozwojowym sektorów gospodarki  morskiej i portów bałtyckich.  

Gospodarka morska to bez wątpienia silny wyróżnik Gdyni i regionu, dający wyraźny impuls do efektywnego rozwoju sektorów o wysokim potencjale wzrostowym, w tym przemysłów kreatywnych, sektora ICT, BPO czy przemysłów wiedzy i edukacji.

Forum to otwarte panele dyskusyjne, w które zaangażowani są praktycy biznesu z poszczególnych branż morskich, a także przedsiębiorcy i naukowcy, co zapewnia uczestnikom możliwość wymiany poglądów, doświadczeń i pomysłów. Poruszane zagadnienia są skoncentrowane bezpośrednio na kwestiach związanych z konkurencyjnością sektora oraz na perspektywach, jakie stwarza efektywne wykorzystanie potencjału tkwiącego w naszym regionie.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w 4 panelach:

  • Przemysły morskie
  • Porty morskie
  • Logistyka morska
  • Ship Management

Forum Gospodarki Morskiej to kontynuacja Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni, najważniejszego wydarzenia o charakterze ekonomiczno-gospodarczym w regionie, organizowanego od 2001 r. Podczas 14 edycji, MFG odwiedziło wielu znamienitych gości ze świata biznesu, nauki i kultury, w tym m.in. prof. Grzegorz Kołodko, prof. Anna Zielińska-Głębocka – członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski – kierownik Katedry Logistyki Morskiej Akademii Morskiej w Gdyni, dr Janusz Onyszkiewicz – były minister obrony narodowej i Wiesław Rozłucki – pierwszy prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Forum Gospodarki Morskiej

  • 14 października 2016 r., piątek, pocz. o godz. 8.30
  • Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
  • al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
  • udział w forum jest bezpłatny

Zobacz: Forum Gospodarki Morskiej Gdynia

 

view szablon artykułu