Sławni Pomorzanie

Fahrenheit Daniel Gabriel

$image_alt

Urodził się 24 maja 1686 r. w Gdańsku, w domu przy obecnej ul. Ogarnej 95. Był synem kupca Daniela i Concordii z domu Schumann. Dość szybko musiał się usamodzielnić, kiedy 14 sierpnia 1701 r. stracił oboje rodziców. Jako młody chłopak zaczął więc praktykować jako pomocnik sklepikarza w sklepie w Amsterdamie.
Po 4 latach pracy zdecydował się jednak pójść na studia i poświęcić fizyce. Po studiach, w 1709 r., osiadł w Holandii, a w 1724 r., jako członek Towarzystwa Królewskiego w Londynie, zamieszkał w Anglii, gdzie poświęcił się pracy naukowej i wyrobowi precyzyjnych instrumentów pomiarowych, głównie termometrów.
 
Był znanym w świecie fizykiem i inżynierem, który zasłynął tym, że jako pierwszy, bo już w 1714 r., zastosował rtęć w termometrze w miejsce alkoholu.
 
Znany jest również jako autor skali, zwanej od jego nazwiska skalą Fahrenheita, którą opracował w 1725 r. Obejmuje ona 212 stopni, przy czym 0°F to temperatura zamarzania, a 212°F – wrzenia wody. Punkt zerowy to temperatura zamarzania mieszaniny salmiaku z lodem. Stosunek skali Celsjusza do skali Fahrenheita wyraża się wzorem: TC= 5/9 (TF -32).
 
Skalę autorstwa Daniela Fahrenheita stosuje się obecnie głównie w Wielkiej Brytanii i USA.
 
Fahrenheit w 1721 r. opisał zjawisko przechłodzenia wody i udowodnił istnienie zależności między temperaturą wrzenia wody a ciśnieniem. Skonstruował również prototyp higrometru. W geście uznania dla jego wkładu do nauki został przyjęty w poczet elitarnego Royal Society.
 
Zmarł w Hadze 16 września 1736 r.
Oprac. Marta Widzicka
 
 
view szablon artykułu