Aktualności

Ekoinwestycja Pomorza

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/sellingpix

Wystartowała I edycja plebiscytu dla pomorskich gmin, który ma na celu promocję inwestycji i działań proekologicznych w województwie pomorskim, realizowanych przez samorządy lokalne, instytucje i firmy, w czasie ostatniego 25-lecia samorządności. Zgłoszenia można przesyłać do 20 sierpnia 2015 r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Podczas konferencji „25 lat samorządności. Wyzwania na kolejne 25-lecie", która odbyła się 30 czerwca w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, oficjalnie ogłoszona została I edycja Plebiscytu „Ekoinwestycja Pomorza", którego organizatorami są portal MiastoNaPlus.pl oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W lipcu w specjalnych plebiscytowych serwisach MiastoNaPlus.pl oraz Wyborcza.pl Trójmiasto, opublikowane zostaną te inwestycje i działania proekologiczne, które przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców Pomorza. Ze zgłoszeń stworzona zostanie pierwsza interaktywna mapa inwestycji ekologicznych i zrealizowanych projektów ekologiczno-edukacyjnych w województwie pomorskim.

Przedstawiciele samorządów każdej z  pomorskich gmin mogą zgłaszać po jednej inwestycji w dwóch kategoriach:

  • I kategoria – inwestycje ekologiczne mające wpływ na walory przyrodnicze i edukację ekologiczną, tj. ścieżki edukacyjne, ochrona gatunków flory i fauny pomorskiej, inicjatywy oddolne oraz parki, skwery, z których na co dzień korzysta lokalna społeczność i turyści;
  • II kategoria – wysokonakładowe inwestycje ekologiczne, takie jak oczyszczalnie ścieków, projekty wodno-kanalizacyjne, termomodernizacje, ochrona brzegów Bałtyku, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, systemy fotowoltaiczne itp.

Szczegóły, formularz zgłoszenia inwestycji, harmonogram oraz regulamin plebiscytu znajduje się na stronie www.MiastoNaPlus.pl

I edycja Plebiscytu Ekoinwestycja Pomorza - plakat

——————————————————————————————
Patronat honorowy marszałka województwa pomorskiego

  • Wnioskodawca: Point PR, wydawca pomorskiego serwisu ekologicznego MiastoNaPlus.pl
  • Departament wskazany do realizacji: Departament Turystyki i Promocji (tel. 58 32 68 350)

Oprac. AK

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Opłaty środowiskowe i statystyka