Aktualności

Dynamiczny wzrost liczby pracujących na Pomorzu

$image_alt
Fot. © Depositphotos/lightkeeper

Jak wynika z aktualnych danych z bazy EUROSTAT (na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności BAEL) dotyczących liczby pracujących w wieku 15 lat i więcej, na przestrzeni lat 2004-2013 w województwie pomorskim odnotowano znaczący wzrost liczby pracujących - o blisko 1/3 - z poziomu 676 do 894 tys. osób (tj. o ponad 217 tys. osób). To najdynamiczniejszy wzrost (o 32,2%) na tle wszystkich polskich województw.

 

Średni wzrost liczby pracujących w tym okresie dla Polski wyniósł 13,8%, a dla UE 28 – 4,3%. Z pewnością znaczący wpływ na ten fakt miały działania Samorządu Województwa Pomorskiego, skoncentrowane na efektywnym i prozatrudnieniowym wykorzystaniu środków pozyskanych z funduszy europejskich. W kontekście poprawy sytuacji na rynku pracy szczególne znaczenie miała tu interwencja podejmowana w ramach wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy. 

- Instytucje te zaplanowały i efektywnie wdrożyły działania finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dzięki którym dotychczas ponad 46 tysięcy osób bezrobotnych w naszym regionie zostało objętych kompleksową aktywizacją zawodową, ponad 11 tysięcy osób otrzymało dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i tworzenie kolejnych miejsc pracy we własnych firmach, a ponad 52,5 tysiąca osób pracujących podniosło i poszerzyło swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe – mówi marszałek Mieczysław Struk. - Interwencja samorządu województwa w tych obszarach, realizowana ze szczególną intensywnością po roku 2007, służy właśnie doskonaleniu struktury i zasobów rynku pracy, w celu stwarzanie możliwości zatrudnienia dla jak największej liczby Pomorzan. 

Ponadto w rozpatrywanym okresie w województwie pomorskim wzrosła również liczba ludności w wieku produkcyjnym - z 1401,8 tys. w 2004 r. do 1462,2 w 2012 r. Te dane z kolei świadczą o wysokim poziomie atrakcyjności województwa pomorskiego, które przyciąga z zewnątrz w szczególności ludzi młodych, upatrujących w naszym regionie docelowego miejsca kontynuowania i rozwoju swojej kariery zawodowej, a także stałego zamieszkania i realizacji planów życiowych i rodzinnych. Rozpoznawalność i dobra marka Pomorza skutkująca rosnącym potencjałem zasobów rynku pracy stanowi również istotny argument dla wszelkich inwestorów zewnętrznych, którzy chętniej lokują swoje inwestycje na obszarach charakteryzujących się dużą liczbą ludności w wieku produkcyjnym, bowiem w znacznym stopniu ten fakt przekłada się również na dostępność licznej i wykształconej grupy potencjalnych pracowników. 


Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu