Aktualności

Dwie pomorskie placówki onkologiczne wyróżnione godłem Szpital Przyjazny. Kto otrzymał ten tytuł?

Wyróżnienie Szpital Przyjazny
Fot. Copernicus Podmiot Leczniczy

Wśród najlepszych znalazły się Copernicus Podmiot Leczniczy w zakresie działalności Wojewódzkiego Centrum Onkologii oraz Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Wyróżnienia zostały wręczone przez Annę Moskal przedstawicielkę Fundacji Onkologicznej „Alivia" 2 października 2017 r.

Placówki otrzymały też serię rysunków Henryka Sawki przygotowanych specjalnie na potrzeby kampanii „Choroba? Pracuję z nią!". Rysunki mają ocieplić wizerunek szpitala, ale i informować pacjentów, że przy dobrej współpracy i trosce ze strony szpitala udaje się godzić pracę z leczeniem.

 

Jaki szpital jest przyjazny?

Nie ma jednej definicji. Dla przewlekle chorych, którzy mimo konieczności dalszego leczenia chcą normalnie żyć i pracować zawodowo, szpital przyjazny to taki, który pozwala podporządkować chorobę życiu, a nie życie chorobie. Dlatego organizatorzy kampanii Choroba? Pracuję z nią! wraz z Fundacją Onkologiczną Alivia, prowadzącą m.in. serwis onkomapa.pl, postanowili uhonorować specjalnym wyróżnieniem te szpitale, które w codziennej praktyce starają się pomóc pacjentom godzić leczenie z pracą zawodową.

 

Dogodne terminy wizyt i szybka terapia

Przy wyborze szpitali pod uwagę zostały wzięte dwa kryteria: możliwość umówienia wizyty na konkretną godzinę oraz korzystanie z wygodnych dla pacjenta terapii skracających czas podania leku, jakimi są np. terapie podskórne. Takich wyróżnionych szpitali jest w Polsce 20.

– Jesteśmy zaszczyceni, że Copernicus Podmiot Leczniczy Wojewódzkie Centrum Onkologii otrzymał godło Szpital Przyjazny – mówi prezes spółki Dariusz Kostrzewa. –  Możliwość umówienia się pacjenta na daną godzinę i oferowanie dostępu do terapii podskórnych to ogromne ułatwienie dla pacjentów, którzy i tak bardzo dużo czasu poświęcają na swoje leczenie – dodaje Kostrzewa.

Z kolei prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed zauważa, że godło to: „dowód, że warto być otwartym dla naszych pacjentów. Jest nam niezmiernie miło, że Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego znalazła się wśród 20 placówek w Polsce, które otrzymały godło Szpital Przyjazny. Pacjenci powinni mieć dostęp do aktualnie dostępnych nowoczesnych terapii oraz móc umawiać się na daną godzinę".

 

Nowa definicja czasu

Każdy pacjent  wie, że po przekroczeniu progu szpitala tradycyjne rozumienie czasu ulega transformacji. Chory staje się obiektem zabiegów i procedur medycznych i z zasady nie powinno mu się spieszyć. Godzi się na to, jeśli pobyt w szpitalu trwa tydzień czy nawet dwa, po czym następuje powrót do normalności. Ale dla chorych przewlekle wizyty w szpitalu są codziennością, bo tego wymaga dalsze leczenie. Wielu z nich, mimo że muszą kontynuować terapię, chciałoby równolegle prowadzić normalne życie, w tym podjąć ponownie pracę. I tu następowało zderzenie planów życiowych z rzeczywistością szpitalną.

Na szczęcie powoli się to zmienia. Wynika to z nowych technologii i innowacji w medycynie. Przy zachowaniu tego samego poziomu skuteczności i bezpieczeństwa, pacjenci otrzymują krótsze terapie. Leczenie, które  do niedawna trwało godziny, teraz może zostać skrócone do kilku minut. Dochodzą do tego zmiany zachodzące w podejściu do pacjenta, który staje się partnerem, ale i coraz bardziej rozpowszechnione wśród lekarzy przekonanie, że pozytywnie zmotywowany chory, często aktywny zawodowo, jest lepszym, bo bardziej zdyscyplinowanym pacjentem.

Fundacja Onkologiczna Alivia poprzez serwis Onkomapa.pl, umożliwia pacjentom oprócz znalezienia danej placówki onkologicznej w Polsce uzyskanie dodatkowej wiedzy na temat tego, która z placówek jest przyjazna dla pacjenta i umożliwia umówienie się na konkretną godzinę oraz stosuje terapie w podaniu podskórnym trwające kilka minut. W obliczu choroby, zwłaszcza onkologicznej, pacjent potrzebuje większej empatii i zrozumienia także ze strony personelu medycznego.

O kampanii „Choroba? Pracuję z nią!

Organizatorami kampanii „Choroba? Pracuję z nią!" są Pracodawcy RP, wiodąca organizacja zrzeszająca ponad 12 tysięcy firm w Polsce oraz siedem aktywnie działających organizacji pacjentów: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem", Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Fundacja Onkologiczna Osób Młodych Alivia, Fundacja Rak'n'Roll – Wygraj Życie!, Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg". Celem kampanii jest wspólne działanie na rzecz tworzenia dogodnych warunków pracy dla chorujących przewlekle pracowników.

 

Dyplom_Alivia_Szpital Przyjazny

view szablon artykułu