Aktualności

Droga nr 214 Łeba – Białogarda oraz obwodnica Wicka gotowe za 1,5 roku

Burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński oraz marszałek województwa Mieczysław Struk podczas uroczystego podpisywania umowy
Burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński oraz marszałek województwa Mieczysław Struk. Fot. Michał Sałata

W maju 2018 r. kierowcy będą mogli przejechać nowym ponad 13-kilometrowym odcinkiem drogi wojewódzkiej 214 Łeba – Białogarda i obwodnicą Wicka. Umożliwi to dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020. W Wicku, w podpisaniu umowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z wykonawcą, firmą Strabag, uczestniczyli marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski.

Dzięki unijnym środkom rozbudowana zostanie droga wojewódzka 214  od ronda w Łebie w kierunku Wicka na długości ok. 6,17 km oraz powstanie obwodnica Wicka o długości ok. 7,5 km.

W ramach inwestycji przewidziano min.: budowę ciągu pieszo-rowerowego i chodników, rozbudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i drogą gminną, budowę obwodnicy Wicka, budowę skrzyżowań z drogami gminnymi i wojewódzką, budowę dróg dojazdowych, przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych, budowę przejść dla płazów i małych zwierząt, budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami, wykonanie oznakowania.

Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, przyczyni się do zmniejszenia ilości kolizji i wypadków, usprawni ruch, poprawi komfort podróżowania drogą.

Wartość robót budowlanych to ponad 53 miliony zł. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, a zakończenie planowane jest na koniec  maja 2018 r.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka