Aktualności

Dla najmłodszych pacjentów

$image_alt
Od lewej: Zbigniew Krzywosiński, dyrektor ds. medycznych szpitala na Zaspie, Dariusz Kostrzewa, prezes Copernicus sp. z o.o., dr Elżbieta Pilarczyk, kierownik oddziału neonatologii i Wojciech Podolski, koordynator projektu. Fot. materiały prasowe

Światowy Dzień Wcześniaka, przypadający 17 listopada, był doskonałą okazją do inauguracji projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na Pomorzu świadczonych przez Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w zakresie perinatologii". W szpitalu na Zaspie szykują się szkolenia, warsztaty, konferencje tematyczne oraz remonty i zakupy sprzętu.

Projekt realizowany w Szpitalu św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie finansowany jest w ramach Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych", dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Ministerstwa Finansów 2009-2014. Jego celem nadrzędnym jest  poprawa opieki perinatalnej – świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie, mające na celu zwiększenie liczby urodzeń, niską umieralność noworodków i niemowląt, a także zmniejszenie ryzyka powikłań z tytułu wcześniactwa i niedotlenienia okołoporodowego.

Dzięki projektowi rozpoczęto już m.in.: badania przesiewowe, szkolenia dla kadry medycznej, szkolenia kadry lekarskiej z zakresu USG, szkolenia dla rodziców dzieci ryzyka okołoporodowego i wcześniaków, poradnictwo laktacyjne dla rodziców, warsztaty psychologiczne, zakup sprzętu do hipotermii (pierwszy w Polsce północno-wschodniej) czy zakup fantomu do nauki wkłuć.

W ciągu najbliższych tygodni rozpocznie się modernizacja oddziału intensywnej opieki nad noworodkiem, a na początku kolejnego roku zostanie kupiona karetka N i sprzęt medyczny dla oddziału – mówi Dariusz Kostrzewa, prezes spółki Copernicus. – Oprócz remontu i zakupu sprzętu odbywają się szkolenia dla personelu, warsztaty dla młodocianych ciężarnych i ich rodzin, programy edukacyjne i  konferencje tematyczne.  

 

Projekt w liczbach

Planowana wartość projektu: 2 510 064 zł
Wartość dofinansowania: 1 980 717 zł (78,91 proc.)
Wysokość wkładu własnego: 529 347 zł (21,09 proc.)

Liczba zmodernizowanych, wyposażonych i doposażonych ośrodków neonatologicznych o III stopniu  referencyjności – 1
Liczba kupionych karetek N – 1 szt.
Liczba przeprowadzonych badań przesiewowych – 1000
Liczba udzielonych porad laktacyjnych – 480
Liczba przeszkolonego personelu medycznego – 350

 
W Polsce rodzi się rocznie ok 28 tys. wcześniaków. Krajowy konsultant ds. neonatologii razem z Polskim Towarzystwem Neonatologicznym i innymi partnerami powołała 17 listopada Koalicję dla wcześniaków. Koalicja ma za zadanie przypominać, jak ważna jest stymulacja rozwoju maluchów, rehabilitacja, profilaktyka zakażeń u dzieci przedwcześnie urodzonych, a także edukacja rodziców.

 

Oprac. AK


 

view szablon artykułu