Aktualności

Design4Enterprises - weź udział w polskiej edycji programu

Seminarium Design for Enterprises
Fot. ©Depositphotos Kasto

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość" i pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network zapraszają przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w projekcie rozwoju kompetencji w zakresie design management. Seminarium wprowadzające w ramach polskiej edycji ogólnoeuropejskiego programu Design for Enterprises odbędzie się 6 września w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Design for Enterprises (Design4Enterprises, D4E) to uruchomiony przez Komisję Europejską projekt, w ramach którego przedsiębiorcy MŚP i startupy mogą skorzystać z kompleksowego programu (seminaria, szkolenia i mentoring) podnoszenia kompetencji w zakresie service designu, projektowania w biznesie i zarządzania tymi procesami.

Podstawą kursu jest zrozumienie nowych technologii, organizacji i trendów kultury biznesowej. Program szkoleniowy skupia się na projektowaniu, jako kluczowym elemencie w strategii rozwoju MŚP na współczesnym rynku globalnym. „Design motorem innowacji" nie jest formalnym sloganem określającym produkt czy usługę. Tworzenie innowacji opartych na designie to projektowanie dopasowane do potrzeb klienta poprzez połączenie nowych i tradycyjnych środków, nowoczesnych rozwiązań i procesów oraz innowacyjnego podejścia.

Program D4E jest oparty na autorskich opracowaniach ekspertów reprezentujących wiodące włoskie instytucje zajmujące się tematyką projektowania: Politechniki Mediolańskiej, firmy D'Appolonia specjalizującej się w m.in. inżynierii i projektowaniu oraz ADI (Associazione per il Disegno Industriale – Stowarzyszenie Projektowania Przemysłowego).   

Projekt Design for Enterprises jest realizowanym w ramach programu ramowego Horyzont 2020, a udział w kursach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na temat programu i zakres oferty znajdują się na stronie projektu.

Dla kogo?

Trzyletni program Komisji Europejskiej Design for Enterprises jest skierowany do europejskich przedsiębiorców sektora MŚP i startupów chcących podnieść umiejętności w zakresie design management oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu wspierających sektor MŚP.

Kiedy i gdzie?

Seminarium wprowadzające do programu odbędzie się 6 września 2016 r. (wtorek), godz. 09.30-16.30 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, budynek II, sala Koralowa (hale łukowe, dojazd od skrzyżowania Al. Zwycięstwa z ul. Redłowską).

Trzymiesięczny kurs rozpocznie się dwudniową sesją otwierającą, która odbędzie się w dniach 3-4 października 2016, również w PPNT w Gdyni. Szczegóły wkrótce.  

Rejestracja

Aby zostać zakwalifikowanym do programu, a przede wszystkim zapewnić sobie możliwość udziału w 3-miesięcznym certyfikowanym kursie projektowania w biznesie (inauguracja: 3-4 października), należy zgłosić się na jednodniowe seminarium wprowadzające, które odbędzie się w 6 września 2016 roku w Gdyni. Liczba miejsc jest ograniczona.

Partnerem polskiej edycji programu są Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość" i pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network, a informacje o polskiej edycji znajdują się na stronie:  i .

Informacji o polskiej edycji udziela: Rafał Kruczkowski, pomorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość".

  • e-mail: een@swp.gda.pl
  • tel. + 48 58 751 40 02
view szablon artykułu