Aktualności

Czyste jeziora Pomorza bogactwem województwa pomorskiego

$image_alt
Fot. K. Banaś

18 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyła się konferencja „Czyste jeziora Pomorza bogactwem województwa pomorskiego – szanse i zagrożenia", którą otworzył Czesław Elzanowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Podczas konferencji wskazano problemy wynikające z pogarszającego się stanu czystości jezior pomorskich i wpływ tego zjawiska na funkcje turystyczne i gospodarcze jezior. Omówiono również narzędzia ochrony jezior oraz finansowanie inwestycji ochronnych.
 
Jeziora, oprócz funkcji gospodarczej, spełniają również ważną rolę miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców, a tym samym wpływają na rozwój turystyki oraz rozwój ekonomiczny naszego regionu. Niestety, niekorzystne zmiany zachodzące w zbiornikach wodnych, także z powodu działalności człowieka, wpływają na ich przyspieszoną degradację.
 
– Konieczne staje się podjęcie działań związanych zarówno z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej i ograniczeniem nielegalnej zabudowy wokół jezior, jak też tworzeniem planów ochrony jezior i edukacją ekologiczną  – mówił wicemarszałek Czesław Elzanowski. – Zachowanie walorów przyrodniczych jezior naszego województwa jest koniecznością.
 
W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób. Byli to przedstawiciele m.in. instytucji związanych z ochroną środowiska, samorządów lokalnych, jednostek naukowych oraz lokalnych grup rybackich. Wśród prelegentów byli zarówno naukowcy, jak i praktycy: prof. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (Uniwersytet Gdański), prof. Julita Dunalska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), dr Tomasz Czerwiński (Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie), Anna Golędzinowska i Jakub Pietruszewski (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego), Marcin Miller (Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych), Danuta Grodzicka-Kozak (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz Henryk Jatczak (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku).
 
Omówiona podczas konferencji problematyka wzbudziła ogromne zainteresowanie i mamy nadzieję, że wyzwoli stosowne działania.
 
– Wspólna inicjatywa i troska o poprawę stanu ekologicznego jezior pozwoli na zachowanie wyjątkowej bioróżnorodności naszego regionu – podkreślił prowadzący konferencję Kazimierz Sumisławski, p.o. dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP. – Lepiej położyć nacisk na ochronę jezior i zapobiegać postępującej eutrofizacji niż ponosić olbrzymie nakłady na przywracanie ich dawnej świetności.
 

Prezentacje do pobrania:

 

Monika Samet
 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka