Aktualności

Czy Pomorze postawi na gaz? To poprawi komfort życia mieszkańców

Instalacja gazowa
Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Do większego korzystania z gazu ziemnego oraz rozbudowy sieci gazowej na terenie poszczególnych gmin województwa pomorskiego namawia przedstawicieli lokalnych samorządów Polska Spółka Gazownictwa. - Działania związane z gazyfikacją regionu będą stymulować rozwój gospodarczy, wpłyną na zwiększenie dywersyfikacji źródeł energii i poprawę stanu środowiska naturalnego – ocenia Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

 

Podczas spotkania 6 lutego 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Polska Spółka Gazownictwa – narodowy operator systemu dystrybucyjnego – przedstawiła plany inwestycyjne w województwie pomorskim na najbliższe lata.

- Naszym celem jest pobudzenie przemysłu oraz poprawa komfortu życia mieszkańców w niezgazyfikowanych gminach – mówił podczas spotkania Tomasz Blacharski, członek zarządu PSG. – Województwo pomorskie jest zgazyfikowane w 46 proc., więc jest tu spory potencjał. Zapraszamy burmistrzów, wójtów – szczególnie gmin , gdzie nie korzysta się z paliwa gazowego – do wspólnego planowania rozwoju sieci gazowej.

Trzeba rozpoznać potrzeby

Zaproszenie to przybrało kształt listu intencyjnego, który będzie pierwszym krokiem do podjęcia współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami a Polską Spółką Gazownictwa. Chodzi o określenie potrzeb na paliwo gazowe na danym obszarze, wskazanie atrakcyjnych gospodarczo terenów czy zakładów przemysłowych, które mogłyby z takiego paliwa korzystać, a także uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania rozwoju sieci gazowej.

Obecność na spotkaniu bardzo wielu gości pokazała, że rozwój sieci gazowej to temat ważny dla lokalnych samorządowców. Fot. Sławomir Lewandowski
Obecność na spotkaniu bardzo wielu gości pokazała, że rozwój sieci gazowej to temat ważny dla lokalnych samorządowców. Fot. Sławomir Lewandowski

Ekoefektywne Pomorze

Samorząd województwa pomorskiego angażuje się w sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu, a także z upowszechnianiem wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii wśród mieszkańców oraz w sektorze prywatnym.

Mówią o tym dokumenty strategiczne województwa pomorskiego, szczególnie przyjęta w 2012 r. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020 i Regionalny Program Strategiczny Ekoefektywne Pomorze. Znalazły się tam m.in. zapisy o potrzebie rozwoju systemu zaopatrzenia w gaz, który stanowi stabilne, bezpieczne i stosunkowo czyste źródło energii, w szczególności w porównaniu do węgla.

 

Odsetek mieszkańców województwa pomorskiego korzystających z gazu ziemnego

Odsetek mieszkańców województwa pomorskiego korzystających z gazu ziemnego. Fot. materiały PSG

Fot. materiały PSG

view szablon artykułu