Aktualności

Czy do Bytowa i Sierakowic dojedziemy pociągiem? Będzie dokumentacja techniczna dla sześciu linii kolejowych

Linia kolejowa 212 Lipusz - Bytów
Linia kolejowa 212 Lipusz - Bytów. Fot. Aleksander Olszak

Za prawie 18 mln zł Polskie Linie Kolejowe przygotują dokumentację techniczną dla modernizacji linii kolejowych na Pomorzu. Pozwoli to na określenie kosztów i zakresu prac, jakie są niezbędne, aby pociągi pasażerskie mogły pojechać między innymi do Bytowa, Sierakowic, Nowej Wsi Lęborskiej i północnych dzielnic Gdyni.

 

Umowę podpisali 8 stycznia 2019 r. marszałkowie Ryszard Świlski oraz Wiesław Byczkowski. Stronę kolejową reprezentowali Andrzej Osipów, dyrektor Regionu Północnego PKP PLK SA i Sławomir Wołkowski, zastępca dyrektora Regionu Północnego PLK SA.

 

Po co modernizować stare linie?

Podpisane umowy pozwolą kolejarzom na opracowanie dokumentacji przygotowawczej i technicznej dla rewitalizacji linii kolejowych na terenie województwa pomorskiego. – Jako samorząd województwa nie zwalniamy tempa. Podpisane dziś umowy to kolejny etap rozwoju pomorskich linii kolejowych i odpowiedź dla Pomorzan, którzy coraz częściej jeżdżą pociągami – powiedział Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Oczywiście realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero w przyszłej perspektywie finansowej, czyli w latach 2021-2027. Niemniej trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować. Jestem przekonany, że uda nam się zrealizować plany i będziemy mogli wsiąść do pociągu do Sierakowic czy Bytowa – dodał.

 

Koleją do Sierakowic

Jednym z dofinansowanych projektów jest opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowej z Kartuz do Sierakowic. – Przygotowane opracowanie pozwoli ocenić, czy linia powinna zostać zelektryfikowana. Zwłaszcza, że w Kartuzach łączyć się będzie z systemem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, który będzie wkrótce elektryfikowany – zaznaczył Ryszard Świlski. Opracowany projekt pozwoli na określenie kosztów inwestycji i będzie podstawą do wykonania konkretnych projektów budowlanych.

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektów przygotowania dokumentacji technicznej rewitalizacji linii kolejowych na Pomorzu. Fot. Aleksander Olszak

 

PKM na północ Gdyni

Zostanie również zbadana możliwość połączenia północnych dzielnic Gdyni oraz gminy Kosakowo z systemem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Projekt zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej oraz budowę nowych przystanków. Pociągi na Oksywie i Obłuże kursowałyby zmodernizowaną linią, po której obecnie poruszają się jedynie, jadące do portu, składy towarowe.

 

Koleją do Bytowa i nie tylko

Przygotowana przez PKP PLK dokumentacja pozwoli na opracowanie studium wykonalności modernizacji linii kolejowych 211 i 212 z Kościerzyny przez Lipusz do Bytowa. – Te dwie linie trzeba rozpatrywać razem. Ich rewitalizacja i przywrócenie kolei w Bytowie to nasz pomysł na ożywienie tej części województwa – stwierdził wicemarszałek Świlski. Zostanie również sporządzona analiza możliwość modernizacji oraz elektryfikacji linii kolejowej pomiędzy Lęborkiem a Nową Wsią Lęborską. Ostatnim projektem, który uzyskał dofinansowanie będzie poprawa przepustowości na linii kolejowej z Redy do Helu.

 

Ile pieniędzy dostaną kolejarze?

Łączna wartość wszystkich projektów to około 17,5 mln zł. Unijne dofinansowanie w wysokości około 12 mln zł pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. – Już w lutym ogłosimy przetargi, a umowy z wykonawcami chcemy podpisać w połowie roku. Jeśli wszystko uda się zgodnie z terminami, dokumentacja będzie gotowa pod koniec 2020 roku – podkreślił Andrzej Osipów, dyrektor Regionu Północnego PKP PLK w Gdyni. 

 

view szablon artykułu