Aktualności

Czarno-żółta flaga od środy powiewa nad Gdańskiem. Dzień Jedności Kaszubów w czasie epidemii/ Czôrno-złotô fana... [PL/CSB]

Kaszubska flaga na Górze Gradowej w Gdańsku. Fot. Mateusz Dietrich/ Kaszëbskô fana na Gradowi Górze we Gduńskù. Òdji. Mateùsz Diétrich
Kaszubska flaga na Górze Gradowej w Gdańsku. Fot. Mateusz Dietrich/ Kaszëbskô fana na Gradowi Górze we Gduńskù. Òdji. Mateùsz Diétrich

Od 2004 roku 19 marca Kaszubi obchodzą swoje święto - Dzień Jedności Kaszubów. Z tej okazji co roku odbywały się huczne imprezy, konkursy i wydarzenia sportowe. Tym razem jest inaczej, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wszystkie masowe imprezy zostały odwołane. Powstał też specjalny utwór o tym jak dbać o siebie w czasie epidemii.

 

Dzień Jedności Kaszubów został ustanowiony na pamiątkę pierwszej pisemnej wzmianki o Kaszubach, która zawarta została w bulli Grzegorza IX. Papież 19 marca 1238 r. zatytułował szczecińskiego księcia „księciem Kaszubów" (łac. clare morie… duce Cassubie).

 

Flaga nad Gdańskiem

W samo południe 19 marca 2020 r. z inicjatywy stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota na maszcie obok Hevelianum w Gdańsku miało odbyć się uroczyste wciągnięcie na maszt kaszubskiej flagi z odśpiewaniem hymnu "Zemia Rodnô". Spotkanie na Górze Gradowej zostało jednak odwołane, ale flaga zawisła na maszcie już w środę (18 marca) i będzie powiewać nad stolicą Kaszub do poniedziałku 23 marca 2020 r. Organizatorzy spotkania zachęcają do wywieszenia czarno-żółtych flag przed swoimi domami i świętowanie Dnia Jedności Kaszubów z bliskimi bez wychodzenia z domu.

 

Bicie rekordu odwołane

Z okazji Dnia Jedności Kaszubi od 16 lat spotykają się i próbują ustanowić nowy rekord w jednoczesnej grze na akordeonie. Pierwsza taka impreza odbyła się w 2006 roku w Tuchomiu (pow. bytowski)  z inicjatywy lokalnego działacza Marka Wantoch Rekowskiego. Wydarzenie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskiego postanowiło je organizować co roku w innym miejscu na Kaszubach.

Tym razem bicie rekordu miało odbyć się w Leśniewie (gmina Puck) 22 marca 2020 r. Zaplanowano tam również turniej gry w "Baśkę", czyli kaszubską grę karcianą. Miały być pokazy filmów, prezentacje wystaw fotograficznych i nie tylko, a także, tradycyjnie, występy lokalnych zespołów i degustacje dań przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Impreza została odwołana ze względu na rosnącą liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce.

 

Kaszubskie nuty na czas epidemii

To je krótczé, to je dłudżé… Chyba każdy mieszkaniec Pomorza potrafi zanucić tę kaszubską przyśpiewkę. Nie każdy jednak wie, że kaszubski pisarz i publicysta Roman Drzeżdżon potrafi napisać nuty na każdą okazję. Ostatnim hitem w Internecie są "Nótë na dzysdniową chërã", czyli kaszubskie nuty na czas koronawirusa.

Nuty na koronawirusa
Autorzy: Roman Drzeżdżon i Aleksandra Majkowska/
Aùtorowie Róman Drzéżdżón ë Aleksandra Majkòwskô

Na pierwszy rzut oka obrazek z nowymi "nutami" przypomina ten, który znamy jako materiał graficzny na pamiątkach z Kaszub. Po bliższym przyjrzeniu się zobaczymy, że na pięcioliniach zamiast koła od wozu, ptaków, choinek i szpadla znajduje się wirus, osoba z katarem, czosnek, miód, napar ziołowy, mydło i czyste ręce, a przede wszystkim tekst, który mówi o tym, jak unikać zarażenia i radzić sobie w czasie epidemii.

Nuty Romana Drzeżdżona, które stworzył razem z Aleksandrą Majkowską, w szybkim czasie stały się wiralem w Internecie. Dla tych, którzy szukają zajęcia
podczas domowej kwarantanny - filmik instruktażowy, na którym Weronika Korthals śpiewa i gra współczesne "Nótë…".

 

 

 

________________________________________
Wersja kaszubskojęzyczna

Czôrno-złotô fana òd strzodë je wëwieszonô na Gradowi Górze we Gduńskù. Dzéń Jednotë Kaszëbów òb czas pòszedła

 

Òd 2004 rokù Kaszëbi fejrują swòjé swiãto – Dzéń Jednotë Kaszëbów. Z ti leżnoscë co rokù bëłë bëlné rozegracje, kònkùrsë ë miónczi. Tim razã je jinaczi, z przëczënë zagrożbë pòszedła wszëtczé wiôldżé rozegracje òstałë zakazóné. Je też szpecjalnô kaszëbskô spiéwa ò tim, jak dozérac swòjé zdrowié òb czas wirusa.

 

Dzéń Jednotë Kaszëbów to swiãto na pamiątkã pierszégò wëjimkù ò Kaszëbach, chtëren òstôł napisóny w bùllë Grégòra IX. Papiéż 19 strëmiannika 1238 rokù dôł titël „ksyżëca Kaszëbów" (lac. clare morie… duce Cassubie) ksyżecowi ze Sztetëna.

 

Fana nad Gduńskiem

W pôłnié 19 strëmiannika 2020 rokù z jinicjatiwë stowôrë Kaszëbskô Jednota kòl Hevelianum we Gduńskù miało bëc ùroczëznowé wcygniãcé kaszëbsczi fanë na stôłp z òdspiéwanim kaszëbsczégò himnù „Zëmia Rodnô". Pòtkanié na Gradowi Górze je równak òdwòłóne, le fana  òstała wëwieszonô ju we strzodã reno ë bãdze ją tam widzec do pòniedzôłkù 23 strëmiannika 2020 r. Òrganizatorowie pòtkaniégò zachãcywają do wëwieszeniô kaszëbsczich fanów kòl swójich chëczów ë fejrowania Dnia Jednotë Kaszëbów z familią doma.

 

Nie bãdze bicégò rekòrdu

Z leżnoscë Dnia Jednotë Kaszëbi òd 16 lat pòtikają sã ë mają starã pòbic rekòrd równoczasny grë na akòrdionach. Pierszô takô jimpreza bëła w Tëchòmiu (bëtowsczi kréz) z jinicjatiwë môlowégò dzejôrza Marëka Wãtoch Rekòwsczégò.

W wëdarzenim wzãło ùdzél wiele lëdzy, tej Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié òd tegò czasu òrganizowało bicé rekòrdu co rokù w rozmajitich môlach na Kaszëbach.

Tim razã bicé rekòrdu w równoczasny grze na akòrdionach miało bëc w Lésniewie (gmina Pùck) 22 strëmiannika 2020 r. W planach bëłë też pòkôzczi filmów, wëstôwczi, a też, tradicjowò, wëstãpë kaszëbsczich karnów ë zjestkù warzoné przez Karna Wiejsczich Gòspòdiniów. Rozegracjô òsta òdwòłónô z pòzdrzatkù na corôz wikszą lëczba chòrich na Covid-19.

 

Kaszëbsczé nótë na czas chërë

To je krótczé, to je dłudżé… Wierã kòżdi znaje tą spiéwa. Nie kôżden równak wié, że kaszëbsczi pisôrz ë dzejôrz Róman Drzéżdżón rozmiëje napisac nôtë z wiele leżnosców. Slédnim czasã w Jinternece je fùl ò jegò spiéwie „Nóte na dzysdniową chërã".

Na zôczątkù òbrôzk z nowima nótama przëbôcziwa nen, jaczi je znóny jakò òdjimk na pamiątkach z Kaszëb. Czej òbaczi sã je blëżi, tej ùzdrzimë, że na piãclëniô miast kòła òd wòzu, ptôchów, chòjnów ë ridla są tam m.jin. wirus, człowiek ze sznëpą, czosnik, miód, zelé, mëdło ë czësti rãce, a przede wszëtczim pòdpisënczi ò tim jak sã ùchronic przed chòroscą.

Nóte Rómana Drzéżdżóna, jaczé zrobił razã z Aleksandrą Majkòwską, chùtkò stałë sã „wiralã" w Jinternece. Dlô tich, co szëkają za zajmą òb czas domowi kwarantannë – film, na chtërnym Werónika Korthals spiéwô ë graje terôczasné „Nótë" Drzéżdżóna.

view szablon artykułu

Kultura on-line

 

Archiwum wiadomości