Aktualności

Ćwierć wieku i tysiące dofinansowanych projektów, inwestycji i konsultacji. Jubileusz WFOŚiGW

Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. . Fot. źródło: facebook.com/wfosgdansk/

W ciągu 25 lat WFOŚiGW w Gdańsku wydał na różne ekologiczne projekty półtora miliarda złotych. Razem z pozostałymi wojewódzkimi funduszami oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzy spójny i unikatowy w skali świata system finansowania ochrony środowiska.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku powstał w 1993 roku. Pierwszym przewodniczącym rady nadzorczej był Maciej Płażyński.

 

Zaczęło się od ochrony wód

Pierwsze posiedzenie rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu odbyło się 29 czerwca 1993 roku. W momencie utworzenia WFOŚiGW miał odpowiadać za realizację działań mających na celu ochronę wód Zatoki Gdańskiej. W pierwszej połowie lat 90. XX wieku plaże Trójmiasta były zamknięte z uwagi na zanieczyszczenie wody. Dzięki działaniom funduszu udało się ograniczyć spływ ścieków do Zatoki Gdańskiej, a plaże zostały otwarte. Wsparta została również budowa nowych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków.   

 

Póltora miliarda złotych

Od początku istnienia fundusz wydał na ochronę środowiska półtora miliarda złotych. Ponad połowa środków przeznaczona była na ochronę wód. Dofinansowywane są również przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. Prowadzone są też liczne akcje edukacyjne. W ciąg 25 lat podpisanych zostało około 8,5 tys. umów. To dzięki nim powstało między innymi prawie pięć tysięcy km sieci kanalizacyjnej i 111 komunalnych oczyszczalni ścieków. W całym regionie o ponad 2 mln ton zmniejszyła się emisja dwutlenku węgla. Udzielono również 1,8 tys. konsultacji dotyczących doradztwa energetycznego. Korzystały z nich zarówno firmy, jednostki samorządu terytorialnego, jak i osoby prywatne.

 

Dla zachowania bioróżnorodności

Twarde projekty infrastrukturalne to jednak nie wszystko. WFOŚiGW w Gdańsku od wielu lat wspiera projekty służące zachowaniu bioróżnorodności. Dofinansowane zostały między innymi projekty ochrony ryb łososiowych i ośrodki rehabilitacji ptaków drapieżnych. Środki finansowe przeznaczono również na montaż budek lęgowych czy budowę ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych.

 

  

view szablon artykułu