Aktualności

Co pedagodzy chcieliby zmienić w swojej pracy? Porozumienie o badaniu kondycji pomorskich nauczycieli

Od lewej: prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego; Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego; Dorota Granoszewska-Babiańska, Departament Edukacji i Sportu UMWP; prof. Jerzy Auksztol, Urząd Statystyczny w Gdańsku. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Czego potrzebują, czego oczekują pomorscy nauczyciele? Czy lubią swoją pracę? Jak to sprawdzić? Co zrobić, by podnieść poziom nauczania w szkołach?

 

W Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego, 13 kwietnia 2018 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy samorządem województwa pomorskiego, Uniwersytetem Gdańskim i Głównym Urzędem Statystycznym w sprawie badania kondycji zawodowej pomorskich nauczycieli. Wyniki mają być za pół roku.

 

Badanie kondycji pomorskich nauczycieli

Badania będą przeprowadzone w 152 szkołach. W pierwszych ankiety zostały już rozdane. – Cztery tysiące nauczycieli i 15 tysięcy uczniów będzie poddanych anonimowemu badaniu ankietowemu. W tym roku ankiety przygotowano również dla 15 tysięcy rodziców, gdyż ich oczekiwania są równie ważne, jak potrzeby uczniów i nauczycieli – mówił Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Bardzo nam zależy na badaniach jakościowych, będą więc wywiady grupowe i indywidualne – dodał Krawiec. Chodzi o to, żeby ustalić, jaka jest kondycja pomorskich nauczycieli. Czego potrzebują, jakiego wsparcia oczekują? Jaki jest obraz współczesnej edukacji? Jaki chcieliby, żeby był? Jak uczelnie przygotowują pedagogów do zawodu? Jakie są oczekiwania uczniów i rodziców? Odpowiedzi  na te pytania poznamy już na przełomie września i października 2018 r.

 

 

Pomorskie szkolnictwo

– Jednym z najważniejszych filarów edukacji jest nauczyciel. Ponad 36 tysięcy nauczycieli jest zatrudnionych w województwie pomorskim. Czy pomorski pedagog jest przygotowany do wyzwań współczesnej edukacji? – pytał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Pomorskie nie wypada najlepiej w testach kompetencji i na egzaminach państwowych. Należałoby to zmienić. Kluczową postacią w procesie kształcenia jest nauczyciel, bo to on przekazuje wiedzę uczniom. Dlatego wyniki badań kondycji nauczyciela mogą pokazać, co należy zmienić, na co zwrócić szczególną uwagę.

 

Badania nad kondycją nauczycieli

W roku 2017 prawie półtora tysiąca nauczycieli z naszego województwa wzięło udział w specjalnej ankiecie dotyczącej kondycji zawodowej pomorskich pedagogów. Statystyczny pomorski nauczyciel pracuje w zawodzie co najmniej od 6 lat. Choć około 90 proc. odpowiedziało, że lubi swoją pracę, to jednak nie poleciliby zawodu nauczyciela innej osobie. Ponad połowa badanych stwierdziła też, że wprowadzane w systemie oświaty zmiany budzą w nich niepokój. Teraz należy sprawdzić, na ile tego typu zamiany mają wpływ na kształcenie uczniów. Czy coś się zmieniło? Odpowiedź dadzą właśnie dokładne badania, które trzeba kontynuować. – Badania mają sens tylko wtedy, gdy są powtarzalne, gdy jest zachowana ich cykliczność, która potwierdza lub nie, tezy. Oprócz badań statystycznych, możemy od razu realizować i poprawiać to, czego się dowiemy z tych badań – mówił prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. – Jak oceniać nauczycieli? Należałoby przygotować program badania oceny nauczycieli, który byłby charakterystyczny dla województwa pomorskiego – dodał rektor. Uniwersytet Gdański systematycznie sprawdza zadowolenie studentów i swoich profesorów. Taki system przydałby się również w innych placówkach oświatowych.

 

Zobacz: Pomorski nauczyciel lubi swoją pracę, ale nie poleciłby tego zawodu innym. O kondycji nauczyciela na Pomorskiej Radzie Oświatowej

 

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka