Choczewskie wino z róży

Przygotowanie:
Owoce dzikiej róży, popularnie nazywanej głogiem, zbierano po przymrozkach. Zalewano wodą z cukrem w odpowiednich proporcjach. Baniak ustawiano w ciepłym miejscu. Po kilku tygodniach wino zlewano do butelek i zalakowane przechowywano w piwnicy.


Uwagi:
Wino z owoców dzikiej róży, wytwarzane w okolicach Choczewa, ma ponadsześćdziesięcioletni rodowód. Łączy rodzimą tradycję wyrobu domowych trunków z umiejętnościami, które przywieźli po II wojnie światowej mieszkańcy dawnych terenów wschodniej Polski, przez co stało się z czasem lokalną specjalnością.
Znawca kultury Pomorza ks. Władysław Łęga pisał: „Każda gospodyni zna oczywiście przetwarzanie owoców na kompot, niektóre wieśniaczki potrafią robić wino owocowe z porzeczek lub głogu".
Umiejętność domowego wyrobu win owocowych na terenie Pomorza była bardzo rozpowszechniona. Świadczą o tym różnego rodzaju naczynia (butelki szklane, kamionkowe, słoje, gąsiory) zgromadzone w muzeach. Według wywiadów etnograficznych przeprowadzonych z mieszkańcami Choczewa, przetwarzano większość owoców, zarówno tych z przydomowego sadu, jak i dziko rosnących. Robiono wina owocowe i różnego rodzaju nalewki. 
Na liście produktów tradycyjnych województwa pomorskiego od 17 czerwca 2011 r.
 
 


Trudność: Prosty