Chleb słowiński

Uwagi:

Chleb słowiński piekli Słowińcy, autochtoniczna ludność pochodzenia kaszubskiego zamieszkująca od XIX wieku wsie położone wokół jezior Gardno i Łebsko. W produkcji chleba słowińskiego część mąki pszennej można zastąpić mąką owsianą lub otrębami owsianymi, ponieważ tradycyjny chleb słowiński, pieczony przez autochtonów w XIX wieku, robiony był z mąki żytniej, jęczmiennej i owsianej. Pszenicy na terenach słowińskich  nie uprawiano wówczas ze względu na ubogie gleby. Chleb pieczono w piecach chlebowych wolno stojących przy zagrodach. Na terenie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach są dwa takie piece chlebowe: jeden zachowany w miejscu pierwotnej lokalizacji, przy zagrodzie z połowy XIX wieku, drugi przeniesiony z Kluk Żeleskich wraz z chałupą Alberta Klücka, mieszkającego tam do 1970 r. Chleb robiony w Muzeum Wsi Słowińskiej wypiekany jest właśnie w tych piecach, codziennie w okresie lata i okazjonalnie np. podczas wszystkich uroczystości folklorystycznych organizowanych w muzeum. 

Na liście produktów tradycyjnych województwa pomorskiego od 15 marca 2006 r.

 Trudność: Prosty