Aktualności

O chemii, środowisku i nanotechnologii

$image_alt

W Gdańsku, w dniach 15-17 kwietnia 2015 r. odbędzie się International Science Conference. Chemistry, Environment and Nanotechnology. Poland 2015. Spotkanie jest odpowiedzią na potrzebę promowania i upowszechniania pracy młodych naukowców z całego świata. Integracja i wymiana doświadczeń wśród międzynarodowej społeczności studenckiej oraz doktoranckiej przyczyni się do rozwoju oraz pogłębienia wiedzy z zakresu nauk chemicznych oraz ochrony środowiska.

Organizatorami konferencji są członkowie Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Gdańskiego, Koła Naukowego Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszenie „bez rutyny". International Science Conference Chemistry, Environment and Nanotechnology ze względu na swój interdyscyplinarny charakter zapewnia szerokie spektrum poruszanych kwestii. Ochrona środowiska jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień ostatnich lat. Wielu uczonych podważa poglądy obecnych ekologów. Jednak takie zagadnienia, jak efekt cieplarniany czy globalne ocieplenie pokazują, jak ważne są zagadnienia związane z ochroną środowiska. Równie istotną kwestią jest nanotechnologia i jej wykorzystanie w wielu dziedzinach naszego życia.

Konferencja przewiduje udział 90 uczestników – studentów i doktorantów z Polski i z zagranicy – oraz 10 zaproszonych gości, a wśród nich m.in.:

  • dr Luis Felipe Pineda de Castro
  • prof. Andreas Kornath
  • dr Alexander Kaufmann
  • prof. Jooyoung Lee

——————————————————————————————————————————————————

International Science Conference. Chemistry, Environment and Nanotechnology. Poland 2015
15-17 kwietnia 2015 r., środa, czwartek, piątek
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 53
Gdańsk

Więcej:

 

Opr. BMG

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości