Aktualności

Certyfikat Akredytacyjny dla Szpitala w Starogardzie

$image_alt

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ma już Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości.

W dniu 2 października roku szpital podpisał porozumienie o przystąpieniu do projektu „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" współfinansowanego przez UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia), którego beneficjentem systemowym jest Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Następnie rozpoczęto przygotowania do procedur akredytacyjnych.

Wizyta akredytacyjna zespołu wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości odbyła się w dniach 28-30 maja 2014 roku. Standardy akredytacyjne objęły prawie wszystkie komórki organizacyjne z wyjątkiem zakładów opiekuńczo – leczniczych, poradni zdrowia psychicznego i pracowni fizjoterapii. Certyfikat został przyznany w dniu 28 sierpnia 2014 roku. 

13 października odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu, w której udział wzięli: Sławomir Neumann, Wiceminister Zdrowia, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych oraz licznie zgromadzeni pracownicy szpitala. 
 

  
Jolanta Wierzbicka 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka