Aktualności

Bursztynowy Mieczyk dla Stowarzyszenia na rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej Junona. Kto jeszcze został nagrodzony?

Gala wręczenia Bursztynowych Mieczyków 2018
Fot. mat. prasowe UMWP

Laureaci konkursu otrzymali symboliczne Bursztynowe Mieczyki oraz nagrody pieniężne. Uroczysta gala odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności, 14 grudnia 2018 r.

 

W wydarzeniu wzięli udział m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska i przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej UMWP.

 

Nagrody główne

W tym roku do sekretariatu kapituły konkursowej wpłynęły 44 wnioski nominujące do Nagrody Bursztynowego Mieczyka 2018 organizacje z województwa pomorskiego. Wymogi formalne spełniało 41 z nich. – Nagroda Bursztynowego Mieczyka jest piękną tradycją naszego regionu i pionierskim wydarzeniem w Polsce, cieszącym się zasłużonym prestiżem. Dotychczas wyróżnienia otrzymało ponad 200 organizacji obywatelskich z całego województwa pomorskiego, a laureatami nagrody głównej zostało prawie 100 – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego podczas wręczania nagród. Kapituła pod przewodnictwem Andrzeja Kowalczysa, pełnomocnika marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, miała trudny wybór. Po długich obradach przyznała nagrody główne organizacjom:

1. Stowarzyszenie na rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej Junona

2. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

3. Stowarzyszenie MONAR

4. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Wyróżnienia i nagrody specjalne

Poza głównymi nagrodami przyznawane są również wyróżnienia, nagrody specjalne oraz listy gratulacyjne. Nagrodę Specjalną Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Bursztynowa Róża otrzymała Anna Horak. Kapituła rekomendowała do nagród specjalnych:

  • Nagroda Stowarzyszenia Pomorskie w Unii: Fundację Kultury ponad Kulturą oraz Stowarzyszenie Akwedukt
  • Nagroda Marszałka Senatu: Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa
  • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Fundację Metropolia Dzieci oraz Stowarzyszenie Miłośników Pieśni Patriotycznej
  • Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
  • Debiut Roku: Fundację Równe Szanse w Edukacji.

Kapituła zarekomendowała, by w razie pozyskania dodatkowego sponsora, przedstawić do przyznania nagrody specjalnej dwie organizacje z obszaru pomocy społecznej: Fundację Onkorejs oraz Fundację Pokonaj Raka.

 

Jak ocenia kapituła konkursowa?

Nagroda Bursztynowego Mieczyka to największe święto organizacji pozarządowych w województwie pomorskim. Nagroda została ustanowiona w 1994 roku przez Macieja Płażyńskiego, pełniącego wówczas funkcję wojewody gdańskiego. Koncepcja jej realizacji została przygotowana przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Od 1999 roku inicjatywę poprzez promocję i współfinansowanie wspiera marszałek województwa pomorskiego wspólnie z wojewodą pomorskim, a od 2004 r. także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ideą konkursu jest promocja najlepszych praktyk działania organizacji pozarządowych, głównie w obszarach polityki społecznej i ochrony środowiska. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w kategoriach takich jak: pomoc społeczna, kultura i edukacja, współpraca międzynarodowa, społeczeństwo obywatelskie oraz ochrona środowiska i edukacja ekologiczna. Kapituła konkursu zwraca uwagę na pomysłowość i innowacyjność, budowanie społeczności lokalnej, współpracę z wolontariuszami, społecznością lokalną oraz z innymi partnerami. Oceniana jest również działalność na rzecz ochrony środowiska.

 

Nie tylko wręczenie nagród

Wydarzenie poprzedziło subiektywne zwiedzanie wystawy stałej, po której oprowadzali: Urszula Ściubeł – wieloletnia pracownica Stoczni Gdańskiej, bohaterka projektu Na Styku; Wojciech Ostrowski – operator filmowy, fotograf związany z Video Studio Gdańsk; Krystian Kosiński – laureat nagrody Wolontariusz Roku 2016. Ponadto, gośćmi byli przedstawiciele sektora pozarządowego: Zbigniew Wejcman ze Stowarzyszenia Boris, który mówił o warszawskich doświadczeniach komisji dialogu obywatelskiego i Łukasz Domagała z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, który opowiedział o korzyściach i możliwościach, jakie dają struktury federacyjne.

 

Srebrny jubileusz

– Obecny rok to również jubileusz 25-lecia inicjatora Nagrody Bursztynowego Mieczyka – Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – mówił Mieczysław Struk. – Powstałe w styczniu 1993 roku było jedną z dwóch organizacji w Polsce, które za główny cel postawiły sobie wspieranie powstających inicjatyw obywatelskich, pomagając im w utrzymaniu niezależności, budowaniu profesjonalnych struktur, a przede wszystkim partnerskich relacji z innymi podmiotami życia publicznego – dodał marszałek. Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Fundacja RC) rozpoczęła swoją działalność z inicjatywy osób związanych z Uniwersytetem Gdańskim i współdziałających z administracją wojewódzką odpowiedzialną za współpracę z niezależnymi podmiotami społecznymi. Była to pierwsza tego typu inicjatywa o charakterze regionalnym w Polsce. Swoim zasięgiem objęła 9 województw północnej Polski od Szczecina po Suwałki.

 

Fot. mat. prasowe UMWP

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka