Aktualności

Budżet na 2015 rok przyjęty przez radnych sejmiku

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Ostatnią tegoroczną sesję sejmiku zdominowała dyskusja nad uchwaleniem budżetu województwa pomorskiego na 2015 r. Przyjęto go głosami radnych PO i PSL – 25 „za" przy 7 głosach przeciwnych radnych PiS.

Marszałek Mieczysław Struk przedstawił założenia budżetu na kolejny rok. Dochody wyniosą 765,1  mln zł, zaś wydatki 786 mln zł.

- Najwięcej środków planujemy przeznaczyć tak jak w poprzednim  roku na transport – 386 mln zł, co stanowi prawie połowę całego naszego budżetu – mówił marszałek Mieczysław Struk. –  Po ok. 77 mln zł przeznaczonych zostanie na administrację, kulturę i sport, na rolnictwo – 75,3 mln zł, ochronę zdrowia i politykę społeczną – 55 mln zł. Chcemy skupić się na realizacji zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, w tym tych, które realizowane są w ramach programów operacyjnych. Niezmiernie ważne są także zadania bieżące i majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także zadania z zakresu edukacji czy polityki społecznej. Dalej chcemy wspierać przedsiębiorczość w regionie.

Radni podjęli też uchwałę przyjmującą Wieloletnią Prognozę Finansową. To dokument strategiczny, kreujący kierunki rozwoju regionu poprzez długofalowe ujęcie potrzeb i możliwości regionu. WPF obliguje do racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi, poprzez zwiększenie konieczności efektywnego zarządzania finansami w kilkuletniej perspektywie.

 

MP

view szablon artykułu