Aktualności

Budżet 2014. Czytanie pierwsze

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Głównym tematem listopadowej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego było pierwsze czytanie budżetu województwa na 2014 rok. Radni zdecydowali również o przekształceniu w spółkę prawa handlowego Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.

Marszałek Mieczysław Struk przedstawił założenia budżetu województwa na kolejny rok. Dochody wyniosą 808,3 mln zł, wydatki zaś 804,3 mln zł.
 
– Największą część budżetu przeznaczamy na transport – 318,5 miliona złotych. Kolejną co do wielkości pozycją jest rolnictwo – 95,8 miliona. Na kulturę planujemy wydanie 73,9 miliona, na pomoc i politykę społeczną – 49,5 miliona, na ochronę zdrowia – 28,8 miliona złotych – wyliczał marszałek Struk. – Pozostałe środki będą wykorzystane na zadania oświatowe, przedsiębiorczość, turystykę, administrację, kulturę fizyczną i sport. Nadal realizujemy zadania przy udziale środków unijnych, zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy programu Infrastruktura i Środowisko.
 
Podczas sesji zapadła decyzja o przekształceniu Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni w spółkę ze 100-procentowym udziałem samorządu województwa pomorskiego. To już 10. placówka opieki zdrowotnej podlegająca samorządowi, która rozpoczęła proces komercjalizacji.
 
– Przekształcenie szpitala w Gdyni ma na celu przede wszystkim obniżenie jego zadłużenia poprzez przejęcie przez samorząd województwa pomorskiego zobowiązań w wysokości blisko 2,5 mln zł, które zamierzamy odzyskać w formie dotacji celowej z budżetu państwa – mówiła wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń. – Zmiana formy prawnej szpitala spowoduje wykorzystanie potencjału w zakresie rozszerzenia udzielanych świadczeń zdrowotnych. Możliwa będzie także bardziej elastyczna reakcja na potrzeby społeczne w zakresie ochrony zdrowia oraz zmiany w systemie. Szpital będzie mógł także wprowadzić system zarządzania na zasadach spółki prawa handlowego, a także rozszerzyć działalność o dodatkową realizację świadczeń zdrowotnych.
 
Za przekształceniem głosowało 20 radnych, przeciw było 6, a 3 wstrzymało się od głosu.
 
Radni sejmiku zapoznali się również z informacją o podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa pomorskiego, przekształconych w spółki prawa handlowego w 2012 i 2013 r. Przypomnijmy, że dotychczas (w latach 2012-2013) udało się przekształcić w spółki dziewięć podmiotów leczniczych. Wśród nich znalazły się: szpital w Prabutach, szpital chorób zakaźnych w Gdańsku, szpital Wincentego a Paulo w Gdyni czy Szpital Dziecięcy „Polanki" w Gdańsku.
 
Kolejnym punktem sesji było uchwalenie „Programu współpracy samorządu województwa pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014". Celem tej trwającej od lat współpracy jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, m.in. poprzez wspieranie rozwoju wolontariatu, włączenie organizacji pozarządowych do procesu tworzenia i realizowania regionalnych programów operacyjnych, wspieranie udziału społeczeństwa w procesie tworzenia prawa miejscowego, wspieranie organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu i minimalizowaniu skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego, w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, dyskryminowanych ze względu na płeć.
 


Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka