Aktualności

Brzeźno Wielkie – Najpiękniejsza Wieś Pomorska 2015

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Wieś Brzeźno Wielkie oraz Magdalena i Jan Marchewicz z Koźmina to zdobywcy pierwszych miejsc w tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2015". Zwycięzcom osobiście pogratulowali marszałkowie Mieczysław Struk oraz Krzysztof Trawicki podczas uroczystej gali, która odbyła się 30 października w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

Prawdopodobnie od rosnących na terenach kompleksu leśnego skupisk brzóz lub od jeziora Brzeźno wzięła swoją nazwę wieś Brzeźno Wielkie, położona we wschodniej części Kociewia, w gminie Starogard Gdański. Początki tego miejsca przypadają na około 2 tys. lat p.n.e., natomiast na piśmie po raz pierwszy wieś wspomniana jest w 1248 r., kiedy to Brzeźno zostało zniszczone przez Krzyżaków. Wieś nosiła różne nazwy – Villa Bresna, Bresno, Bresow, Brzeźno. Obecna nazwa funkcjonuje od 1953 r.

Przystań w Brzeźnie Wielkim /Fot. Archiwum UMWPPrzystań w Brzeźnie Wielkim /Fot. Archiwum UMWP

Wieś liczy ponad 200 mieszkańców, dla których niewątpliwie największym atutem tego miejsca jest bliski kontakt z naturą, bo w sąsiedztwie znajdują się zarówno lasy, jeziora, jak i rzeka – Wierzyca. Na terenie wsi prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, zawiązane ponad pół wieku temu, w 1950 r., a dzieci i dorośli mogą korzystać z zajęć organizowanych w Świetlicy Wiejskiej czy bawić się na festynach w Zielonej Świetlicy. Obok świetlicy utworzono przystań, do budowy której zaangażowano młodzież, w czynie społecznym położono chodnik przy stawie, a ponadto zrekultywowano grunt po dawnym wysypisku śmieci i przygotowano miejsce na odpoczynek pn. „Czas na relaks".

Gospodarstwo Magdaleny i Jana Marchewiczów z Koźmina liczy ok. 100 ha, jest położone w gminie Skarszewy, w powiecie starogardzkim. 6 lat temu pan Jan przejął gospodarstwo po rodzicach, a pani Magdalena wspiera go, prowadząc sprawy administracyjne. Przestrzeń zagospodarowana została z podziałem na funkcję gospodarczą i wypoczynkową, a gospodarze zajmują się także produkcją roślinną – jęczmień browarny, pszenżyto oraz zwierzęcą – bydło opasowe.

Gospodarstwo Magdaleny i Jana Marchewiczów z Koźmina /Fot. Archiwum UMWPGospodarstwo Magdaleny i Jana Marchewiczów z Koźmina /Fot. Archiwum UMWP

W ciągu ostatnich kilku lat priorytetem dla władz gminy Starogard Gdański była rozbudowa infrastruktury komunalnej, wodociągowanie i budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Poprawił się stan dróg gminnych, uprawione zostało skomunikowanie na terenie gminy. Zainwestowano także w oświatę – przeprowadzono remonty budynków szkolnych, powstały sale gimnastyczne. Jedną z ważniejszych inwestycji była także rekonstrukcja Grodziska Owidz, pozostałości po średniowiecznej osadzie z XI wieku.

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska" jest jednym z wielu działań podejmowanych przez samorząd województwa pomorskiego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ma on przyczynić się do poprawy jakości życia na wsi i podniesienia atrakcyjności wypoczynkowej na tych terenach. Wpływa zarówno na estetykę, ochronę wartości krajobrazu przyrodniczego i kulturowego pomorskich wsi, jak i na integrację czy aktywizację lokalnej społeczności.

Łącznie w tej edycji konkursu wzięło udział 138 wsi i 258 zagród z 14 powiatów. Najpierw przeprowadzony został etap gminny, następnie powiatowy, a do etapu wojewódzkiego zgłoszono 13 wsi i 12 zagród.

Organizatorami konkursu są samorząd województwa pomorskiego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Radio Gdańsk, Gazeta Wyborcza Trójmiasto i TVP Gdańsk.

W konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2015" w gronie wyróżnionych wsi, które otrzymały nagrodę w wysokości 3 tys. zł, znalazły się:

 • Nowa Cerkiew w gminie  Morzeszczyn, w powiecie tczewskim
 • Pępowo w gminie Żukowo, w powiecie kartuskim
 • Stara Kościelnica w gminie Miłoradz, w powiecie malborskim

Laureaci konkursu w kategorii „wieś":

 • I miejsce  i nagroda 30 tys. zł – wieś Brzeźno Wielkie w gminie Starogard Gdański w powiecie starogardzkim
 • II miejsce  i nagroda 20 tys. zł – wieś Rokity w gminie Czarna Dąbrówka w powiecie bytowskim.
 • III miejsce i nagroda 10 tys. zł – wieś Rybno w gminie Gniewino w powiecie wejherowskim

W kategorii „zagroda" w gronie wyróżnionych, którzy otrzymali nagrody w wysokości 1 tys. zł znaleźli się:

 • Żaneta i Krzysztof Hinca z Żuromina w gminie Stężyca, w powiecie kartuskim
 • Anna Urzykowska-Lesnau ze Sławutowa w gminie Puck, w powiecie puckim
 • Celina i Henryk Wieccy z Dalwina w gminie Tczew, w powiecie tczewskim

Laureaci konkursu w kategorii „zagroda":

 • I miejsce i nagroda w wysokości 5 tys. zł –  Magdalena i Jan Marchewicz z Koźmina gmina Skarszewy, powiat starogardzki.
 • II miejsce i nagroda w wysokości 4 tys. zł –  Elżbieta i Mieczysław Sabisz ze Starego Barkoczyna gmina Nowa Karczma, powiat kościerski.
 • III miejsce i nagroda w wysokości 3 tys. zł – Halina i Bogusław Kamińscy ze Stanisławowa w gminie Cedry Wielkie w powiecie gdańskim.

Przy ocenie wsi i zagród członkowie Komisji Konkursowych uwzględniali ogólny wygląd, ład i porządek, wyposażenie w urządzenia ochrony środowiska, ochronę i pielęgnację dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie krajobrazu przyrodniczego, a także zaangażowanie mieszkańców w prace społeczne na rzecz swojej miejscowości, przedsiębiorczość liderów wiejskich i jedność we współdziałaniu. Wymienieni laureaci spełniają kryteria określone w regulaminie oraz uzyskali najwyższą ocenę członków Komisji Konkursowej. Nagrody finansowe w konkursie Piękna Wieś Pomorska 2015 zostały sfinansowane ze środków własnych samorządu województwa pomorskiego.

ML  
Fot. Sławomir Lewandowski,  
archiwum UMWP  

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka