Aktualności

Blisko 45 mln zł na dokapitalizowanie szpitala w Kościerzynie

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski podpisali z p.o. prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu Jerzym Górą umowę inwestycyjną o dokapitalizowaniu kwotą 44,579 mln zł Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. w Kościerzynie.

Po raz pierwszy w historii Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała taką umowę ze spółką, w której większościowym udziałowcem jest samorząd województwa. Na podstawie podpisanej umowy inwestycyjnej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. obejmie 44579 nowoutworzonych udziałów po 1000 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. Dzięki tej operacji kapitał szpitala wyniesie 108 806 000 zł, a udział ARP S.A. wyniesie 40,97%.

–  Wkład ten zostanie przeznaczony na realizację działań restrukturyzacyjnych polegających m.in. na: spłacie zobowiązań kredytowych i układowych, finansowaniu działań inwestycyjnych oraz pokryciu kosztów odpraw dla zwalnianych pracowników – mówił marszałek Mieczysław Struk. 

Przypomnijmy, że Szpital w Kościerzynie został przekształcony w spółkę prawa handlowego w lipcu 2013 r. Szpital przed przekształceniem posiadał 95 mln zł zobowiązań. W trakcie procesu przekształcenia Województwo Pomorskie przejęło 44,3 mln złotych zobowiązań Szpitala, uzyskując dotację z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 17,4 mln. W wyniku prowadzonych negocjacji z wierzycielami udało się uzyskać umorzenia w wysokości ponad 600 tysięcy złotych. 


Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka