Aktualności

Biuro Turystyczne Tramp z Gdyni złożyło oświadczenie o niewypłacalności

$image_alt

7 marca 2013 r. właściciel Biura Turystycznego TRAMP z Gdyni (ul. Wielkopolska 44), złożył oświadczenie o niewypłacalności. Poza granicami Polski nie ma klientów niewypłacalnego biura. Marszałek województwa pomorskiego uruchomi procedurę wynikającą z umów gwarancji ubezpieczeniowych, posiadanych przez ww. organizatora, w celu dokonania zwrotów wpłat wniesionych tytułem niezrealizowanych imprez turystycznych.

Informujemy, że Biuro Turystyczne TRAMP posiada umowę gwarancji ubezpieczeniowej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Umowa nr 00.870.239 z 1 czerwca 2012 r. została wystawiona przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA na sumę gwarancyjną 502 117,97 zł, obejmującą ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od 25 lipca 2012 r. do 24 lipca 2013 r.
 
Środki z umowy gwarancji ubezpieczeniowej przeznaczone są w tym przypadku na:

  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu.

Podkreślamy, że zgodnie z zapisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz treścią umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie podlegają zwrotowi ze środków ww. umowy gwarancji:

  • zakup pojedynczej usługi, np. biletu lotniczego lub zakwaterowania;
  • roszczenia z tytułu anulowanych przez klienta umów, które miały miejsce przed uruchomieniem środków z gwarancji;
  • dodatkowe koszty poniesione przez klientów, np. zapłata za hotel, telefony, taksówki, zakup pożywienia itp.;
  • koszty ubezpieczeń fakultatywnych, jeżeli nie są wliczone w cenę imprezy;
  • koszty wszelkich świadczeń nieobjętych umową, np. wycieczek wykupionych na miejscu od innych usługodawców;
  • odszkodowana za straty moralne.

Wszystkie osoby, które zawarły umowy o imprezę turystyczną z Biurem Turystycznym TRAMP, informujemy, iż informacje dotyczące składania roszczeń, a także dokonywania zwrotów poszkodowanym klientom będą zamieszczane na stronie internetowej www.dt.pomorskie.eu.
 

Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka